Guide Energibehandlingar

Osäker på vilken behandlingsform du ska välja? Här får du en enkel sammanställning.

Oavsett vilken av dessa terapier du väljer är syftet att återställa balansen i kroppen, helst innan obalansen har manifesterat sig fysiskt som ett besvär. Dessa kroppsterapier bygger på kunskapen om människan som energivarelse.

Här får du reda på skillnaden mellan chakrasystemet, meridiansystemet och reflexologi.

Tänk på att inte blanda olika behandlingsformer utan låt det gå en tid emellan innan du eventuell testar en annan behandling. Detta för att dessa kroppsterapier jobbar med subtila energier och olika behandlingsformer kan krocka med varandra så att effekten uteblir.

Chakrasystemet

Chakrasystemet består av flertalet energicentra, chakran, som drar in och ut energi genom din kropp. Chakrasystemet utgör länken mellan det fysiska och icke-fysiska och har en viktig betydelse för kroppens vitalitet, ditt välbefinnande liksom din själsliga utveckling. LÄS MER

Behandling av chakrasystemet

Ambres Chakraflödesterapi

Chakraflödesterapin är en flera tusen år gammal kunskap vars syfte är att balansera och harmonisera människans chakrasystem. Denna terapiform innefattar ett antal effektiva metoder för behandling av chakrasystemet, t ex chakraflödesmassage som vitaliserar och balanserar hela chakrasystemet genom djupgående och skön oljemassage.

MERIDIANsystemet

Meridiansystemet består av energikanaler som cirkulerar livskraften i kroppen. Stagnation och blockeringar i dessa kanaler kan ge upphov till spänningar och obalanser, som på sikt kan leda till sjukdom.

Det finns ett flertal behandlingsformer vars syfte är att balansera meridiansystemet. Här nedan ser du några välkända metoder som praktiserats under mycket lång tid.

Behandling av meridiansystemet

Boka shiatsu

Shiatsu

Shiatsu är en japansk massagemetod vars syfte är att balansera och stimulera kroppens energier.

Boka akupunktur

AKUPUNKTUR

Akupunktur innebär att man placerar nålar på specifika punkter på kroppen för att underlätta läkning.

akupressur

Akupressur påminner om akupunktur fast man trycker med fingrar eller pinnar istället för nålar.

Boka Moxa behandling

MOXA

Moxabränning är en behandlingsmetod inom kinesisk medicin vars syfte är att tillföra energi till kroppen.

Tänk på att dessa behandlingar syftar främst till att underlätta kroppens egna självläkningsprocesser och inte är någon qvick-fix. Vid misstänkt sjukdom bör alltid vården kontaktas.

REFLEXOLOGI

Teorin bakom reflexologin är att organ, nerver, körtlar och andra kroppsdelar står i förbindelse med reflexzoner eller reflexpunkter på fötterna och händerna.

Genom att stimulera dessa områden med speciell tryckteknik och en speciell massage kan man uppnå en reaktion i motsvarande kroppsdel och bidra till aktivera kroppens egna läkeprocesser.

Zonterapi

Zonterapi

Zonterapi används t ex vid sömnsvårigheter, magproblem och för att lindra ryggont. Stärker också immunförsvaret, avlägsnar slaggprodukter och balanserar blodtrycket.

tankeenergi

Tankarnas påverkan

Vad du tänker och känner har stor påverkan på både chakrasystemet och meridiansystemet. Tankar är energi som innehåller information. Långvarig oro, stress eller negativt ältande kan t ex skapa spänningar i kroppen och smärtan kan i sin tur påverka tänkande att bli än mer negativt.

Allt hör ihop. Sinnet påverkar kroppen, liksom kroppen påverkar sinnet.

Dina tankar och känslor skapar din högst personliga upplevelse av livet. Tankar är i dubbel bemärkelse skapande, genom att förändra dina tankar förändrar du ditt liv.