Identifiera grundläggande problem

Lär dig hitta och och identifiera orsaken till de problem och symptom du upplever.

Vad är det som skaver?

Symptom

Symtomen du upplever kan vara något fysiskt problem, som t ex hjärtbesvär, viktproblem eller ogynnsamma vanor och mönster.

Symptomen brukar vara lätta att identifiera då dessa påverkar oss på ett högst påtagligt sätt i vår vardag. Men symptomen är oftast bara toppen på ett isberg. Du behöver därför undersöka vidare varifrån de har uppstått.

Känslor

Positiva känslor som t ex glädje och tacksamhet är uppbyggande för både kropp och sinne medan negativa känslor som t ex skam, skuld, ilska, oro, bitterhet, stress och depression har en ogynnsam påverkan på vårt liv.

Att känna ilska om någon slår oss i huvudet med en spade är fullständigt normalt. Känslan manar oss till handling så att vi inte står kvar utan gör något. Ilska kan vara en fantastisk kraft och en positiv tillgång. Förmågan att ha ett stort känsloregister och uppleva känslornas alla nyanser berikar våra liv och är en stor tillgång. Känslor kommer och går och är vägvisande i våra liv. Om vi däremot fortsätter att känna ilska långt tid efteråt dränerar den oss snarare på kraft.

Att ställa sig frågor som t ex “Varför reagerar jag som jag gör?” eller “Varifrån kommer min känsla” är jättebra. Även om ditt medvetna jag inte vet så vet ditt undermedvetna varför. Du har ingen medveten kontakt med ditt undermedvetna (då hade det inte varit omedvetet längre) men ditt undermedvetna kommunicerar hela tiden med dig. När du börjar ställa frågor kan ditt undermedvetna svara dig. Du kan t ex få svar i dina drömmar eller svaren kan komma som en insikt.

Händelser

Alla händelser och allt vi varit med om påverkar oss men allra störst påverkan har de händelser som vi upplevt i vår barndom. Det kan vara allt från större trauman som t ex övergrepp, fysisk bestraffning, mobbning till mindre trauman som att vi blivit kritiserade eller skuldbelagda för något vi gjort. Många små trauman under barndomen kan tillsammans bilda ett stort trauma i vuxen ålder. Det är inte alltid stora trauman påverkar oss mest utan det kan vara till synes små oskyldiga kommentarer som har “fastnat” i det undermedvetna och påverkar våra tankar, känslor och handlingar även i vuxen ålder.

Våra barndomsupplevelser påverkar som sagt hela våra identitet, vår personlighet och lägger grunden till våra handlingsmönster, föreställningar, värderingar, vanor och känslomässiga reaktioner.

Vi skapar nuvarande och framtida verklighet utifrån vårt förflutna. Det är som om vi varje morgon när vi vaknar packar upp det förflutnas bagage, tar på oss de gamla kläderna och spelar de roller som vi lärt oss, som vi känner till och som vi identifierar oss med.

Begränsade föreställningar

När vi växer upp har vi inte förmågan till logiskt tänkande. Påstående som t ex “Du är dum” kan i vuxen ålder ha förvandlats till “Jag kan inte göra någonting rätt”. Vi bär alla på begränsade föreställningar som ligger i vårt undermedvetna och i mångt och mycket bestämmer vad vi tänker och känner.

Om vi har fått höra att framgångsrika människor är giriga och känslokalla kan vi begränsa oss själva från att bli rika. När vi möter en framgångsrik person kan vi uppleva en mängd känslor, som t ex att vi inte gillar personen, vi känner avund eller känner oss mindervärdiga osv. De negativa känslorna kommunicerar med oss, manar oss att blicka inåt och se varifrån de har uppstått. Men oftast förstår vi inte känslornas språk utan lägger vårt välmående utanför oss. –Det är hens fel att jag känner så här!

Begränsade föreställningar är ofta roten till många av våra problem, både fysiska och psykiska.

Vare sig vi vill eller inte påverkar våra tankar vår verklighet. Vi kan skapa våra liv omedvetet eller medvetet. Att ifrågasätta sina egna tankar och känslor är en bra början.

Vill du lära dig mer om självkännedom?

Kurs i självkännedom Inre Seende

Gå en kurs och lär dig samtalsmetoderna i Inre Seende.