Allt om drömmar

Samlingssida om drömmar och drömtydning.

Vi människor befinner oss i drömmarnas värld i genomsnitt sju år av våra liv. Under tiden vi sover får vi uppleva en mängd dramer och delta i olika skådespel, som innefattar allt från ljuva drömmar till mardrömmar. När vi befinner oss mitt i drömmen är det svårt att genomskåda illusionen. Det är först när vi vaknar som vi förstår att allt det vi upplevde under natten var en dröm.

Men är det bara ett slumpartad skådespel som vi får delta i under natten eller finns det någon lärdom vi kan ta med oss från drömmen när vi vaknar upp? Finns det något budskap i drömmen? -Ja, det verkar faktiskt så.

DRÖMTEMAN

Har du någon gång drömt att du blivit jagad, att du tappat tänderna eller att du faller? I så fall är du inte ensam.

Vilka teman är mest förekommande i våra drömmar?

drömtyper

Lyckodröm, stressdröm, klardröm, sanndröm och mardröm. Det finns många olika typer av drömmar som alla vill berätta något för oss.

Här är några av de mest vanliga drömtyperna.

minnestips

Alla människor drömmer och alla drömmar innehåller ett budskap som kan tolkas. Men hur göra när man inte kommer ihåg sina drömmar?

Här får du tips hur du kan minnas dina drömmar.

vägen inåt

Drömmen är porten in till ditt undermedvetna och ökad självkännedom men drömmen är också kanalen där själen kommunicerar med dig.

Vad kan budskapen handla om?

drömsymboler

Finns det några drömsymboler som gäller för alla eller är symboliken högst personlig?

Drömsymbolerna i drömmen är personliga men det är några begrepp som är bra att känna till.

drömtydning

Konsten att tolka drömmar är inte alltid lätt. Det förekommer ofta mycket symbolik i drömmen och handlingen kan vid första anblicken vara helt oförståeligt. Att tolka en dröm är lite som att lösa en rebus. Det krävs tålamod.


FAKTA OM DRÖMMAR

Frågor och svar om drömmar.


Varför drömmer vi?

Vi människor har ett inbyggt självläkande system som bland annat tar sig uttryck i våra drömmar. Drömmarna förmedlar budskap om oss själva som rör allt från vårt fysiska, mentala och psykiska välbefinnande till större själsliga aspekter.

I vårt omedvetna lagras allt vi varit med om och alla känslor som vi någonsin upplevt och är oändligt mycket större än det medvetna. Vi har ingen medveten kontakt med det omedvetna men det omedvetna kommunicerar med oss hela tiden, inte minst genom våra nattdrömmar.

När drömmer vi?

Drömmar kan förekomma både vid insomningsfasen, under normal- och djupsömnen men de är allra vanligast under den så kallade REM-sömnen, då musklerna också är paralyserade för att vi inte ska kunna agera på det vi drömmer.

Hur mycket drömmer vi?

Vi har oftast 4-5 drömmar per natt med en total drömtid på runt 90-120 minuter och vi drömmer i genomsnitt hela 7 år av vårt liv.

Måste vi drömma?

Att drömma är så viktigt för oss att om vi under några nätter har berövats den viktiga REM-sömnen så blir det en dramatisk ökning av REM-cyklernas längd och antal, för att kompensera förlusten och inte drabbas av desorientering, ångest, hallucinationer, depressioner eller tappa förmågan till logiskt tänkande.

Finns det något facit vid drömtolkning?

Då vi alla människor är unika har också alla sitt personliga symbolspråk. Att läsa en bok om drömsymboler kan visserligen fungera som en idébank vad drömmarna vill säga oss men det finns inget facit som gäller för alla.

Det finns heller sällan endast ett enda rätt svar på en drömtolkning utan flera olika alternativ kan vara fullt möjliga. Endast drömmaren kan avgöra och veta när drömtolkningen känns rätt.

Hur länge har man tolkat drömmar?

Skrivna tolkningar av drömmar finns så tidigt som 4.000 år f Kr men man det är högst troligt att människor sedan urminnes tider har sökt ledtrådar i sina drömmar.

Vad säger vetenskapen om drömmar?

Allt fler forskare har kommit fram till att drömmar fyller minst två funktioner i alla fall. Det ena är att våra drömmar gör oss mer kreativa och att vi efter våra drömmar kan se nya lösningar och orsakssamband på det som hänt oss. Det andra är att drömmarna släpper på minnenas emotionella laddning. Vi kan återuppleva känslorna under tryggare former under sömnen då vi har en låg nivå av stresshormoner och där kroppen är förlamad.

Visste du att delar av hjärnan tillfälligtvis kan stänga ned och bli sovande även under vaket tillstånd. Detta beror på att lokala områden i hjärnan som använts mycket kan behöva mer djupsömn. Om du har svårt att koncentrera dig kan det kanske beror på att en del av hjärnan är sovande.


Kontakta en drömcoach.
Lär dig drömmens språk och finn din drömnyckel!

Vill du lyssna på ett föredrag om drömmar och drömtydning, gå en workshop eller kurs?

KONTAKTA EN DRÖMTYDARE