De fem elementen

Vad innebär de fem elementen?

De fem grundelementen är trä, eld, jord, metall och vatten. Dessa element ska inte likställas med materiella ting utan snarare till olika tillstånd, faser eller rörelser. Grundelementen kan t ex förknippas med färger, känslor, årstider fysiska kroppsdelar. Allting är i ständig förändring och de fem grundelementen påverkar varandra och alla andra substanser i en föränderlig cykel.

Ingenting är bara ett element utan allting innehåller alla fem elementen men oftast är ett element dominerande. Genom att bedöma en människas fysik, beteende och personlighet kan man avgöra vilket eller vilka element som är dominerande hos den personen.

Allting går i cykler och ingår i en process av ständigt skapande. De fem elementen utvecklas i enlighet med en lag om ett cykliskt växelspel. De fem elementen när och stödjer varandra, trä ger näring till till eld, eld till jord, jord till metall och metall till vatten.

Elementen styr och kontrollerar också varandra. Trä kontrollerar jord, jord kontrollerar vatten, vatten eld, eld metall och metall trä.

Den närande respektive kontrollerande cykeln utgör grunden för händelseförlopp i samhället liksom processer i människokroppen.

Sinnet matar kroppen med negativa eller positiva tankar. Negativa tankar alstrar destruktiva element. Destruktiva element skapar spänningar och blockeringar. Sjukdom manifesterar sig i spända områden i kroppen. Vårt tänkande påverkas av den fysiska kroppens blockeringar. Vi upplever smärta och vår livsenergi blir allt svagare.

När vi är friska ska vi kunna uttrycka våra känslor på ett sunt sätt. Sjukdom och obalanser i kroppen är ofta bunden till en specifik känsla.

Ljud är relaterad till känsla och kan uppfattas om en subtil ton i en persons röst eller känslouttryck, som t ex att skrika av ilska.


SAMMANSTÄLLNING

TRÄELEMENT

 • Färgen grön
 • Organ lever och gallblåsa
 • Sinne syn
 • Kroppsöppning ögon
 • Ger näring till bindväv
 • Utvidgar sig till naglar
 • Känsla ilska
 • Ljud skrik
 • Temperament frustration och uppgivenhet
 • Smak sur
 • Kroppsvätska tårar
 • Lukt härsken
 • Årstid vår
 • Utvecklingsfas födelse
 • Klimatkänslig för vind
 • Ansträngd av för mycket tittande
 • Skadar muskler
 • Beteende frustration, otålighet, irriterad
 • Associerat temperament frustration och uppgivenhet
 • Attribut planering och beslutsfattande

När träelementet är i balans har du en flexibel inställning till livet och du kommer inte tappa fotfästet när du konfronteras med livet alla påfrestningar. Du har förmåga att fatta beslut, även de mest komplicerade, och du har inga problem med att vare sig planera framåt eller att genomföra dina planer. Du har både tålamod och ett gott humör.

När träelementet är i obalans kan du däremot känna det som om du sitter fast känslomässigt och kanske känner du av spänningar i mellangärdet, bröstet och halsen. Kanske känner du dig lite smått förvirrad, saknar förankring och grund. Ryggproblem, problem med rörligheten och flexibiliteten kan vara symptom på ett träelement i obalans. På det känslomässiga planet kan du uppleva att du har svårt att dämpa din ilska och känner dig irriterad mest hela tiden.

ELDELEMENT

 • Färg röd
 • Organ hjärta/hjärtsäck, tunntarm/trippelvärmare
 • Kontrolleras av vatten
 • Sinne tal
 • Kroppsöppning ytteröra
 • Ger näring till blodkärl
 • Känsla glädje
 • Ljud skratt
 • Smak bitter
 • Kroppsvätska svett
 • Lukt bränd
 • Årstid sommar
 • Utvecklingsfas växande
 • Ansträngd av för mycket gående
 • Skadar blodkärl
 • Beteende sorgmodig och melankolisk
 • Associerat temperament upp och ner
 • Attribut intelligens

När du har ett starkt eldelement i balans uppfattas du som en varm omtänksam person som har lätt att förlåta och är kärleksfull, både till dig själv och andra. Du känner både iver och entusiasm i livet.

Om du har en brist i eldelementet kan du däremot känna dig oengagerad och känner ingen större iver för något. Tar kanske inte hand om vare sig dig själv eller andra på bästa sätt utan känner dig mer emotionellt känslokall och ointresserad av närhet. En obalans kan visa sig som ett överdrivet skrattande, pratande och ett uppjagat beteende.

JORDELEMENT

 • Färg gul
 • Organ mjälte och mage
 • Kontrolleras av trä
 • Sinne smak, förmåga till beröring
 • Kroppsöppning mun och läppar
 • Ger näring till fett, vävnader och muskler
 • Utvidgar sig till läppar
 • Känsla grubbel och sympati
 • Ljud sång och gnäll
 • Smak söt
 • Kroppsvätska lymfa och saliv
 • Lukt väldoftande
 • Årstid sensommar
 • Utvecklingsfas omvandling
 • Klimatkänslig för fuktighet
 • Ansträngd av för mycket sittande
 • Skadar vävnader och muskler
 • Beteende illamående
 • Associerat temperament fixerad
 • Attribut idéer

När du har ett starkt jordelement känner du dig rotad, grundad och balanserad. Du känner dig stabil i de flesta situationer som kan uppstå i livet. Du har förmåga till både sympati och förståelse.

Om du däremot har brist i jordelementet kan du uppleva att du ofta söker svar och stöd utifrån snarare än att finna svaren inom dig. Om du förlorar kontakten med dig själv kan du lättare ägna dig åt självömkan. Tecken på obalans kan visa sig i skepsis, cynism, nervositet, instabilitet, virrighet och osäkerhet.

Felaktig kost drabbar direkt jordelementet och kommer oundvikligen påverka hela kroppen. Om jordelementet är i obalans påverkas även sömn, andning, tankeprocesser, koordination och kroppsharmoni.

METALLELEMENT

 • Färg vit
 • Organ lunga och tjocktarm
 • Sinne lukt
 • Kroppsöppning näsa
 • Ger näring till hud och hår
 • Utvidgar sig till kroppshår
 • Känsla sorg
 • Ljud gråt
 • Smak kryddstark
 • Kroppsvätska slem
 • Lukt rutten, fisklik doft
 • Årstid höst
 • Utvecklingstid skörd
 • Klimatkänslig för torka och kyla
 • Ansträngd av för mycket liggande
 • Skadar hud och hår
 • Beteende hostande
 • Associerat temperament vånda och depression
 • Attribut värdering och bedömning

Om energin cirkulerar som den ska känner du dig positiv och lycklig.

Vid obalans kan du inte skörda och förvara din egen energi eller dina livserfarenheter. Problem med struktur och styrka i kropp och sinne är symtom på obalans. Du kan känna dig deprimerad, sorgsen och gråter lätt. Kanske upplever du en oförmåga att genomföra dina livsplaner.

VATTENELEMENT

 • Färg svart
 • Organ njurar och urinblåsa
 • Kontrolleras av jord
 • Sinne hörsel och balans
 • Kroppsöppning de nedre öppningarna
 • Ger näring till skelett
 • Utvidgar sig till huvudhår
 • Känsla rädsla och nyfiken
 • Ljud stön och jämmer
 • Smak salt
 • Kroppsvätska urin, spott och saliv
 • Lukt rutten
 • Årstid vinter
 • Utvecklingsfas lagrar
 • Klimatkänslig för kyla
 • Ansträngd av för mycket stående
 • Skadar skelett
 • Beteende darrande
 • Associerat temperament rädsla
 • Attribut viljekraft

När vattenelementet är starkt känner du självförtroende, mod och vitalitet. Du har viljekraft och kraft att genomföra det du önskar i livet. Du kan lätt släppa taget om saker och flyter lätt med i livets olika skiftningar.

Vid obalans har du däremot dåligt självförtroende, känner dig ofta orolig och rädd, vilket försvagar ditt system, och du känner brist på energi och vitalitet. Kanske lider du också av fobier. Bristen på vitalitet kan också påverka sexualiteten och förmågan att få barn.

En svår brist i detta element kan resultera i att du inte kan leva ditt liv fullt ut. Du känner dig ofta trött och drabbas av olika sjukdomar. Livet upplevs mer eller mindre som en mardröm, en livslång kamp, och det är då lätt att känna förtvivlan och hopplöshet.