Moxabränning

Vad är Moxa? Fördelar?

Moxabränning är en gammal terapimetod som innebär att man bränner en stav av örten gråbo och håller den nära huden, i anslutning till en akupunkturpunkt.

Syftet med en Moxa-behandling är att värma och stärka. Hettan från gråbostaven tränger in i meridianerna och påverkar flödet av livsenergi och blod.

FÖRDELAR

Moxa används bland annat vid

  • Trötthet och utmattning
  • Depression
  • Frusenhet
  • Kraftlöshet
  • Mensvärk

Moxabränning har också visat sig vara bra för de som har sömnproblem, klimakteriebesvär, värk i muskler och leder, magproblematik och vid oro.

Boka Moxabränning

Boka Moxa behandling

Är du intresserad av att boka tid för Moxabränning kan du t ex kolla med en akupunktur i ditt närområde. Många som är utbildade inom kinesisk medicin har också lärt sig denna metod.