Skillnaden mellan mål och vision

Många som använder sig av attraktionslagen har ett definierat och detaljerat målfokus. Vad skulle hända om bestämda mål byttes ut mot en vision?

Önskat bestämt mål

Ett mål är definierbart, som t ex att resa, hus eller materiella prylar, t o m en partner är ett mål.

För att uppnå ett mål kan vi behöva skaffa oss kunskap och ha en överblick vad som krävs för att uppfylla målet i kombination med handlingskraft. Med en stark drivkraft, planering och envishet kan de flesta mål uppnås.

Vägen till målet är ofta känt, som t ex att du måste gå utbildning för att bli läkare.

Vid bestämda mål är det inte ovanligt att du får anstränga dig och kämpa för att uppnå målet, ibland kan det upplevas problematiskt och svårt. Livet kan då kännas tungt och motigt.

När vi uppnår ett mål kan det kännas fantastiskt bra men vi kan också upptäcka att det inte blev så häpet som vi föreställde oss. Det är inte ovanligt att de som uppnår ett långsiktigt mål kan uppleva ett slags vakuum då ett mål är som vägs ände.

Visionära mål

När vi har en vision har vi inte den minsta aning om vad målet är, än mindre hur vi ska uppfylla visionen.

Visionen skapas utifrån våra dagdrömmar och känslor. Låt oss säga att du drömmer om frihet och harmoni så skapar du framtiden utifrån känslor snarare än tankar.

När du t ex känner dig harmonisk kan ingenting i din yttre verklighet motsäga sig din känsla.

Det som manifesteras utifrån visionen går utanför logiken och det vi känner till. Visionen är skapande på ett sätt som vi utifrån vårt intellekt har svårt att förstå och som ofta överträffar vår vildaste fantasi. Alla uppfinningar som inte bygger på tidigare teknik har ofta uppstått utifrån en vision.

Lever du ditt liv visionärt lever du mitt i en oändlig potential av möjligheter som kan uppfylla din vision. Det bästa av allt är att visionen har inget slut utan fortsätter att expandera.

När du befinner dig i visionens värld behöver du inte följa vägen utan vägen skapas i samma stund du tar dina steg.