Tankeenergi

Allt om tankar och tankekraft.

Fakta om tankar

.

Vad är en tanke?

Tankar är energi som innehåller information.

Var finns tanken?

Överallt skulle man kunna säga. Eftersom tanken är energi så finns tankar även utanför kroppen.

Med hjälp av en SQUID-apparat kan man mäta även små variationer i magnetfält, även de som skapas av vår hjärna.

Hur uppstår tanken?

Tänkandet sker i hjärnan på flera olika plan samtidigt och känslor är en fundamental del av tänkandet, då känslor bär på information, ger mening, innehåll, har betydelse för vårt beslutsfattande och vår drivkraft.

Libets tankeexperiment

Experimentet innebar att en försöksperson fick i uppgift att göra en serie val som dyker upp på en bildskärm. I samma stund som försökspersonen bestämmer sig ska denne trycka på en knapp. Det sensationella med detta experiment, som också gjorde det känt, var att övervakarna av mätapparaten kunde se minst en halv sekund, ibland flera sekunder innan, vilket val denne skulle ta.

Frågeställningar

Utifrån detta experiment uppstod det en del intressanta frågor.

  • Om det medvetna valet föregås av en process i hjärnan som vi inte är medvetna om, har vi då en fri vilja eller är vi styrda?
  • Är vi vårt medvetna jag eller hjärnans elektro-kemiska processer? Är det någon skillnad?
  • Vad ligger i så fall bakom hjärnans processer?

Hur många tankar tänker vi per dag?

I genomsnitt tänker vi ungefär 60.000 tankar per dag men det kan vara stora individuella skillnader.

Tänker vi mest negativt eller positivt?

Ca två tredjedelar av våra tankar är av negativ karaktär, precis som våra nattdrömmar.

Varför tänker vi inte fler gynnsamma tankar?

Bra fråga. Vi tänker oftast samma slags tankar som vi tidigare tänkt. Tankarna går på autopilot och vi återupprepar beteenden och mönster, som till stor del styrs av det undermedvetna.

Genom bland annat självkännedom kan vi komma i kontakt med det undermedvetna och finna svaren på varför vi tänker, känner och agerar som vi gör.

Har tankar betydelse för vår hälsa?

Våra kroppar fungerar tack vare miljoner livsprocesser som ständigt pågår i varje liten cell i kroppen. De här processerna bygger på ett samspel mellan materia, energi och information.

  • Materien är din kropp och den biokemi som utför livsprocesserna.
  • Energin är det som driver processerna, likt elektriciteten som driver elektriska apparater.
  • Informationen styr livsprocesserna. Dina tankar och dina känslor innehåller information som påverkar och styr hela dina kropp.

Dina tankar och den bild du har av dig själv skapar dig och den du tror dig vara.

De grekiska filosoferna ansåg att tanken var den viktigaste hälsofaktorn av dem alla.

Har tankar betydelse för vårt sinnestillstånd?

Ja. Vi kan inte tänka negativa tankar och samtidigt uppleva positiva känslor. Tanke och känsla hör alltid ihop.

Ibland är det svårt att veta vad som är hönan eller ägget. När vi är på dåligt humör påverkar det våra tankar och tvärtom.

Kan tankar ge energi till kroppen?

Ja. Tankar är som tidigare nämnts energi och positiva tankar och känslor stärker de reglerande mekanismerna så att cellerna får mer energi. Detta är både mätbart och kännbart.

Hela kroppen upplevs oftast slö och tung när vi är deprimerade men lätt och energifylld när vi är på strålande humör.

Kan tankar vara skapande?

Ja. Allt skapat har någon gång varit någons tanke som har manifesterats till fysisk form.

Var kommer tanken ifrån?

Vi ärver våra tankar från den miljö vi växer upp i, främst från våra föräldrar.

Var kommer en idé, en ny tanke, ifrån?

Idéer kommer oftast vid de tillfällen när vi inte tänker aktivt. En ny tanke och tankegång kan uppstå plötsligt, utan något synligt logiskt resonemang.

Många uppfinningar har sitt ursprung i nattdrömmen eller i gränsen mellan dröm och vakenhet.

-Kan du tänka en ny tanke som du aldrig tänkt förut?Var tror du dina idéer kommer ifrån?

Fantasi eller verklighet?

Det spelar ingen roll för kroppen om du har en citron framför dig i verkligheten eller inte. Saliven rinner till oavsett. Det är tanken som styr processerna, inte om det är sant eller inte.

Tankens kraft
Om saliven rinner till bara du tittar på en bild av en citron eller tänker på en, på vilka sätt skulle du då kunna utnyttja hjärnans oförmåga att skilja mellan fantasi och verklighet?

Tankar som drivkraft

Vad är din drivkraft? Motivation? Är längtan stark eller svag?

Var ligger ditt fokus? Hur känns det? Känslan visar vägen vart du är på väg.

Du är den som tänker, den som får uppleva dina egna tankar liksom du är tanken själv.

Tolka och spåra tankar

Inom några år kan det finnas teknik som gör det möjligt att man kan skriva direkt från hjärnan. Det räcker att du tänker på orden. Hur är det möjligt?

Tankar är energi och tankens signaler kan tolkas och spåras.

Visste du att man kan lyssna på signaler från hjärnans arbetande celler genom att ansluta elektroder till huvudet. Den moderna forskningen utvecklar på vilka sätt dessa signaler kan tolkas. Idag kan t ex dessa signaler användas för att styra en dator eller en protes. Signaler kan även skickas till en annan människas hjärna genom magneter fästa på huvudet.

Den moderna tekniken ser möjligheterna att utnyttja tankarna magnetiska kraft men den stora frågan är om du utnyttjar din egen tankekraft?

Är du medveten om vad du tänker, vilken information du sänder ut och hur du använder denna kraftkälla så att den verkar till din fördel?


Chakraflödesmassage
En skön oljemassage vars syfte är att hjälpa energin att flöda fritt.