Allt om dagsdrömmar.

Affekterade händelser som har hänt dig under dagen.

Precis som nattdrömmen bär på ett budskap har även våra dagsdrömmar något att berätta för oss. Inget händer oss utan orsak. Det finns ingen slump, utan endast orsak och verkan.

Vad är en dagsdröm?

Händelser under dagen som på något sätt har berört dig. Det kan vara allt ifrån att något hänt som gör att du känner dig lite småirriterad till rosenrasande. En dagsdröm, en händelse, kan frammana olika sorters känslor och styrkan i dem kan givetvis variera.

Ett minne är oftast förknippat med någon form av känsla. En händelselös dag som inte engagerar oss på något sätt minns vi sällan.

Är en dagsdröm alltid negativ?

Nej, en dagsdröm kan lika gärna vara en positiv händelse som gör att du känner dig glad, som t ex när något du önskat och drömt om går i uppfyllelse.

Finns det något syfte med dagsdrömmarna?

Syftet är att förverkliga det som du drömmer om, att manifestera dina dagdrömmar.

Hur kan en negativ dagsdröm uppfylla min längtan?

Alla känslor du upplever bär på information. En negativ dagsdröm vill tala om något för dig men ibland kan det vara svårt att direkt upptäcka budskapet. Det är därför bra att ställa sig frågor som t ex;

  • Varför reagerar och agerar jag som jag gör?
  • Är det ett återkommande mönster?
  • Vad vill känslan säga mig?

Vi kan ha mycket i bagaget som hindrar oss att manifestera våra dagdrömmar, som t ex

  • Låg självkänsla
  • Bristande tillit
  • Begränsande övertygelser
  • Svag handlingskraft

Listan kan i princip göras hur lång som helst och de s k negativa dagsdrömmar hjälper dig att upptäcka vad du behöver förändra hos dig själv.

Även de negativa dagsdrömmarna leder dig därför fram emot att manifestera dina dagdrömmar, då de pekar på dina begränsningar som låser drömmen.

Så allt är egentligen positivt?

Ja, om vi ser det utifrån det större perspektivet är allt i grunden gott.

Dagsdrömmarna skapar rörelse och förändring.

Låt oss säga att du gått igenom en känslomässigt mycket jobbig skilsmässa. Du definierar händelsen som negativ men tänk om händelsen var ett svar på en inre längtan efter något annat. I backspegeln kan vi då ofta se att även det som till synes var negativt kanske var det bästa som kunde hända.

Tolka dagsdrömmen
En dagsdröm kan uppstå för att du ska konfronteras med dina tillkortakommanden, rädslor och det som begränsar dig. Fråga dig varför du reagerar dom du gör.

Hur kan jag tänka om de negativa dagsdrömmarna?

Att uppleva s k negativa händelser och negativa känslor är sällan kul men de är upplysande och informativa så när du släppt känslan kan du försöka se det hela lite utifrån. Vad ville dagsdrömmen säga? Vad behöver jag se och förändra hos mig själv?

I de negativa dagsdrömmarna finner man ofta den så kallade Skuggan och/eller Sabotören.

Skuggan är summan av alla våra rädslor och negativa känslor som vi någonsin upplevt under livet. Skuggan är ett samlingsnamn för allt det som du är rädd för, som du undviker, inte vill se eller som du döljer för andra. Lär dig upptäcka när Skuggan kommer på besök för denne har oftast något viktigt att säga dig. När du möter Skuggan, dvs alla dina rädslor, kommer du upptäcka att denne var din vän.

Sabotören är summan av alla dina rollers osäkerhet. Sabotören är till skillnad från Skuggan nedbrytande till sin natur. När du klankar ner på dig själv så ger du näring till Sabotörenskraften men om du är förlåtande och medkännande mot dig själv så försvagas den negativa kraften.

Vad är skillnaden mellan dagdröm och dagsdröm?

Dagdröm är när du fantiserar och upplever att du befinner dig i en annan verklighet. Dagsdröm är det som faktiskt händer dig. Men visst kan det vara svårt att ibland skilja dem åt för även när vi dagdrömmer kan vi med våra sinnen uppleva det vi drömmer om. Det innebär att även om vi befinner oss hemma i soffan kan vi drömma oss bort till en solig strand, höra vågornas skvalp och känna värmen från solen.

Vi uppfattar oftast att det finns två världar, en som finns utanför oss och en som vi upplever i vår hjärna, men tänker sällan på att även den värld vi ser utanför oss är belägen i vår hjärna eller i vårt sinne.

Hur tänker du om det?

När vi inte dagdrömmer eller upplever en dagsdröm, vad sker då?

Större delen av vår vakna tid får vi betrakta oss som mer eller mindre sovande. Vi är sällan fullt närvarande och inte heller speciellt affekterade av det som händer omkring oss. Vi lyssnar istället på vårt mentala tjatter som ständigt pågår.

varför ska man tolka en dagsdröm?

Dagsdrömmen, kan likt nattdrömmen, tolkas för att nå ökad självkännedom. När vi förändrar vår inre verklighet förändras även det yttre, då dessa är två sidor av samma mynt.

Kontakt drömtydare