Akupunktur

Vad innebär Akupunktur? Fördelar? Hitta behandlare.

Akupunktur innebär att man sticker tunna nålar genom huden för att stimulera kroppens livsenergi som man når lättast via akupunkturpunkterna. Flödet påverkas och regleras genom att specifika punkter stimuleras och detta får sedan fysiska effekter i kroppen.

I Kina används akupunktur för att behandla i stort sett de flesta hälsoproblem som kan uppstå. I Sverige kom akupunktur att jämställas med annan medicinsk behandling i sjukvården år 1993. Det finns olika typer av akupunktur; kroppsakupunktur, öronakupunktur, skalp- och handakupunktur.

Fördelar

Akupunktur har visat sig vara effektiv vid följande besvär

  • Huvudvärk
  • Högt och lågt blodtryck
  • Ländryggssmärta
  • Menssmärta
  • Bieffekter av cancerbehandling
  • Stroke
  • Ischias
  • Tennisarmbåge

Akupunktur kan användas vid många olika sorters problem och har också uppvisat sig vara effektfullt vid bland annat buksmärtor, alkoholberoende, akne, bronkial astma, öronvärk, stress, kvinnlig infertilitet, fibromyalgi, sömnsvårigheter, PMS, impotens och nackstelhet.

Boka Akupunktur

Boka akupunktur

Vid en akupunkturbehandling sitter eller ligger patienten på en behandlingsbänk. Nålarna brukar sitta i omkring en halvtimme men det kan variera. Behandlingen är i det närmaste smärtfri men punkterna på fingrar och tår kan dock vara lite mer känsliga för nålstick.

Du kan t ex hitta en akupunktör via Svenska Akupunkturförbundet, se länk nedan.

Reaktion

Då akupunktur påverkar hela människan kan patienten märka av både känslomässiga, mentala och kroppsliga effekter efter behandlingen. Ibland kan ett symtom förvärras strax efteråt men brukar gå tillbaka efter någon eller några dagar. Direkt efter själva behandlingen är det dock vanligt att man känner sig lite trött och det är bra att inte göra något ansträngande efteråt utan gärna vila och ta det lugnt.


Antal behandlingar

I Kina behandlas patienten som regel varje dag vid akuta symptom, annars varannan dag. Men här i Sverige är det mer brukligt att man som patient får akupunktur en gång i veckan. Vanligtvis behandlar man tio gånger i rad och gör sedan ett uppehåll men det kan givetvis variera.

HISTORIK

Ordet akupunktur kommer från latinets acus, som betyder nål, och pungere, som betyder att sticka. Jesuiter, som befann sig i Kina för att missionera på 1600-talet, berättade om behandlingsformen med nålar när de åkte tillbaka till Europa och kallade tekniken för akupunktur.

I Den Gule kejsarens inre klassiker beskrivs nio olika typer av nålar. Nålarna användes för olika ändamål, som t ex att stimulera livsenergin i kroppens energikanaler (meridianerna), minska smärta och att läka infekterade sår. De första nålarna gjordes av sten men kom att ersättas av djurben, bambu och till sist av metallnålar. Till en början stacks inte nålarna in i kroppen utan man gjorde behandlingen på huden.

Akupunkturen har utvecklats genom åren genom att man har observerat effekten. Från början satte man nålar på ömmande punkter men därefter har man utvecklat teorierna om kroppens meridianer och livsenergi så nu sticker man nålarna utefter denna kunskapskälla.

Akupunkturen har få eller inga biverkningar och WHO har publicerat en förteckning över indikationer där akupunktur anses lämplig.

I Kina har akupunktur traditionellt sätt använts som bedövning vid operationer men idag används akupunktur mer sällan vid operationer då man allt mer tagit efter västerländsk medicin. Fortfarande kan dock kejsarsnitt göras med akupunktur som huvudsakliga bedövning.

1984 godkände Socialstyrelsen akupunktur för behandling av smärta. Men den västerländska skolmedicinen använder akupunktur utifrån ett förklaringssätt som baseras på frisättande av endorfiner och signalsubstanser och använder inte den kinesiska teorin och förklaringsmodellen.