Själsutveckling

Praktiska metoder för ökad självkännedom och ett utvidgat medvetande.

Här nedan finner du metoder för ökad självkännedom och andlig utveckling som bygger på tusenårig kunskap om hur vi kan släppa på kroppens blockeringar, liksom sinnets begränsningar, så att du kan skapa din framtid utifrån ett större perspektiv och medvetenhet.

-Du kan givetvis boka t ex en chakraflödesmassage bara för att det är en sådan underbar massage att få eller gå en kurs i drömtydning bara för att det är kul!

Chakraflödesterapi

Chakraflödesterapi

Chakraflödesterapin har som syfte att balansera och harmonisera dina chakran. Chakrasystemet är länken mellan din fysiska kropp och det icke-fysiska och via dina chakran får din kropp vitalitet och energi liksom ett chakrasystem i balans påverkar ditt välbefinnande och är en viktig del i medvetandets utveckling.

Chakraflödesterapin innefattar flera olika behandlingsmetoder.

Inre seende - Metoder för självkännedom

Inre seende

Du har säkert hört det förr – genom att förändra dina tankar så förändrar du ditt liv. Det finns flera olika metoder som hjälper dig att få livet att flyta lättare.

När du är i balans och harmoni brukar det spegla sig även i det vardagliga livet. Metoderna i Inre Seende hjälper dig att blicka inåt och förlösa negativa minnen så att du kan gå vidare i livet utan att det förflutna hindrar dig att drömma fritt.

Vad betyder drömmen?

Drömtydning

När du befinner dig mitt i drömmen är allt så verkligt. Det är först när du vaknar som du förstår att det var en illusion. Detta skådespel, detta drama, som du fick uppleva under natten, vad ville det egentligen säga dig?

När du lär dig tyda dina drömmar kommer du att upptäcka att drömmen kan innehålla värdefulla råd och budskap som hjälper dig på din livsvandring. -Visste du att även det som händer dig under dagen går att tolka?

Esoterisk kunskap

Esoterisk kunskap

Den esoteriska läran är ett förhållningssätt till människan, naturen och livet självt. Den esoteriska läran handlar om att lyssna till sin egen intuition i kombination med sunt förnuft och att lära känna sig själv på djupet.

Det handlar om att varje tanke du tänker och varje handling som du utför är en energi som får en reaktion. Det handlar om orsak och verkan. Det handlar om vem du innerst inne är och vilken fantastiskt kraftkälla du besitter.

KANALISERAD KUNSKAP

Dessa metoder; Chakraflödesterapin, Inre seende – verktyg i självkännedom, Drömmandets natur – drömtydning och Esoterisk kunskap är flera tusen år gammal kunskap om livet och människans innersta natur.

Dessa kunskaper har delvis varit bortglömda under många år när Ambres via Sture Johansson förmedlade denna kunskapskälla på nytt. Under 42 år undervisade Ambres i praktiska tekniker liksom hand förmedlade ovärderlig andlig kunskap, bland annat hur vi når ökad självkännedom och öppnar upp vår egen kanal för andlig visdom. 

Sture gick över till Ambres sida 18 maj 2021 och Ambres kommer aldrig mer förmedla sig genom någon annan människa. Ambres har därmed lämnat över stafettpinnen till sina elever.

Välkommen att ta del av Ambres förmedlade andliga kunskap eller boka en behandling som kan bidra till att öppna upp inre dörrar!

vad innebär begreppet att vakna?

Vakna upp!

Du har kanske hört begrepp som; “att vara vaken” eller att “bli upplyst”. Att vara vaken står för något helt annat än när du har vaknat upp på morgonen.

upplyst