Kroppsterapier

Läkande terapier för både kropp och själ.

Det finns ett flertal kroppsterapier och olika former av massage som bygger på en större kunskap om människan som en helhet. Här nedan ser du ett urval av olika behandlingar som alla påverkar kropp och sinne på energinivå.

Låt livsenergin flöda

Access bars

Mycket avstressande och avkopplande punktbehandling för ökat välbefinnande, större lugn och en känsla av lätthet.

Avstrykningsmassage

Avkopplande lättmassage som genom repetitiva strykningar i bestämda mönster frilägger stress och ruckar på negativa mönster.

Chakraflödesmassage

Vitaliserande och djupgående oljemassage som påverkar på flera nivåer; fysiskt, känslomässigt, mentalt likväl som på en andlig nivå.

Chakraflödesterapi

Olika metoder, som t ex chakrapunktsavstämning, vars syfte är att balansera och harmonisera kroppens chakra.

Boka shiatsu

Shiatsu

En massage som genom tryck och tänjningar påverkar kroppens energiflöde. Shiatsu ges utanpå kläderna.

Människan som en energistruktur

Människan, liksom jorden, har en plus- och minuspol, som ger upphov till ett spänningsfält som stabiliserar, pulserar och bland annat upprätthåller balansen i kroppen.

I människokroppen är det hjässchakrat som är pluspolen och baschakrat som är minuspolen. De övriga fem chakrana fördelar energin så att livsenergin flödar och genomsyrar kroppen. Om det av någon anledning uppstår stagnation i detta flöde kommer det påverka både kropp och sinne.

Om vi skulle kunna se energi med blotta ögat skulle vi upptäcka att den fysiska kroppen är omgiven av flera olika lager av energi, som också benämns som aura.

  • Det undermedvetna – ett tätt eterisk fält närmast huden.
  • Känslokropp även kallad astralkropp.
  • Tankekropp även kallad mentalkropp.

Detta eterfält som omger kroppen bildar eteriska trådar som förankrar känslo- och tankekropp till den fysiska kroppen så att det vi tänker och känner har påverkan på den fysiska kroppen.

Tror du att din kropp påverkas av dina upplevelser, dina tankar och känslor?

Vad är livsenergi?

Livsenergi är den energi som omger oss, en livseter, en form av ur-eter, som är är osynlig för blotta ögat men som är livsviktig för allt liv. Livsenergin kallas också prana eller qi.

Universum har en grundgravitation och när livsenergin förtätas komprimeras kraften och blir starkare. Gravitationen har en inneboende rörelse med en tilldragande kraft och utan denna kraft skulle ingenting kunna skapas.

Livsenergi kan omformas och omskapas men inte förstöras. Allt som är fysiskt består av denna energi.

Kan även tankar ha dragningskraft? Vad tror du?