Olika drömtyper

Det finns flera olika typer av drömmar. Se vilka.

Alla drömmar har något att berätta och de har alla lite olika inriktning för att föra fram sitt budskap. Man brukar prata om olika typer av drömmar.


DRÖMTYPER

Här nedan ser du de allra vanligaste drömtyperna.

Är det någon typ av dröm som du själv ofta drömmer? Vad tror du den vill säga dig?


Lyckliga drömmar

Även om våra drömmar till två tredjedelar är så kallade negativa så händer det lyckligtvis att vi drömmer rena lyckodrömmar. Gläds och njut av dem! De är guld värda på mer än ett sätt. Lyckodrömmarna kan spegla ditt eget tillstånd men också väcka upp en längtan om att förändra ditt liv.

Negativa drömmar

Det som är bra och det som fungerar behöver vi sällan ändra på. De så kallade negativa drömmarna sätter ljuset på det som inte gynnar oss. En sådan dröm kan upplevas jobbig då budskapet är ganska rakt på sak och visar på de problem som finns. Genom att ta upp problemen till ytan kan de synliggöras och bearbetas för att hjälpa dig att komma vidare i livet.

Problemlösande drömmar

I vår vardag uppstår det hela tiden problem som ska lösas och de problemlösande drömmarna är också kanske de allra vanligaste drömmarna. Miljön i dessa drömmar är ofta tagna direkt ur vår vardag, på jobbet, i hemmet eller i affären. Dessa drömmar kan ge utmärkta svar på vardagsproblematiken.

Stressdrömmar

Stressdrömmar är mer vanligt förekommande när vi befinner oss under stress i vår vardag. När situationen förändras så brukar också dessa drömmar upphöra. Stressdrömmar kan också vara en form av problemlösande dröm.

Bekräftelsedrömmar

Motsatsen till stressdrömmar är de så kallade belöningsdrömmarna, där du får en bekräftelse av att du är på rätt väg. Du kanske tidigare har fått ett budskap i en dröm och förändrat något i ditt liv, då kan t ex denna typ av dröm komma som en klapp på axeln.

Klargörande drömmar

Djupt inom dig vet du orsaken till de problem som finns i ditt liv och du vet också hur du kan förlösa dem. De klargörande drömmarna får dig att se saker och ting ur ett nytt perspektiv så att svaren och lösningarna kommer upp till ytan.

Varningsdrömmar

Ibland kan de klargörande drömmarna vara mer dramatiska för att göra dig uppmärksam på att du borde förändra något i ditt liv. De kallas då varningsdrömmar.

Mardrömmar

Om du inte lyssnar på din varningsdröm kan den ändra skepnad och förvandlas till din värsta mardröm som återkommer natt efter natt. Känslan av mardrömmen kan dröja sig kvar långt efter att du har vaknat. Det är svårt att värja sig från mardrömmen. En mardröm är en mycket stark varningsdröm och bör tas på allvar.

Kompensationsdrömmar

Om du t ex lever ett alltför vidlyftigt liv kan du i drömmen få uppleva dess motsats. Det omedvetna vill göra dig uppmärksam på något du kan behöva förändra i ditt liv genom att manifestera motsatsen till hur din situation ser ut.

Klardrömmar

Klardrömmar kallas också lucida drömmar och innebär att man är medveten om att man drömmer. Man kan då också styra sin egen dröm.

Frågan är om det är bra eller dåligt att det medvetna jaget går in och börjar styra i drömmen som skapats utifrån det omedvetna för att göra oss uppmärksamma på något. Om vi stänger av brandlarmet är det bra att vi även släcker elden.

Sanndrömmar

Sanndrömmar skiljer sig från de vanliga drömmarna då de är realistiskt förutspår vad som ska hända i framtiden. De har inget symbolspråk utan är mer direkta. Dessa drömmar kan också bygga på vår förmåga till logiskt tänkande, lagen om orsak och verkan, och vår slutledningsförmåga som leder oss till att få en sanndröm. Sanndrömmar är relativt ovanliga.

Seriedrömmar

Om en typ av drömmer återkommer gång på gång kan det handla om en grundläggande problematik som inte blivit löst eller som du förnekar. Över tid kan seriedrömmarna skifta i karaktär allt eftersom du förändrar dig själv eller ditt liv.

Traumatiska drömmar

Hemska upplevelser i verkliga livet kan ge upphov till traumatiska drömmar, där minnet spelas upp gång på gång. Traumatiska drömmar är vanligt förekommande bland de som upplevt t ex krig och katastrofer. I en traumatisk dröm finns ingen utveckling eller självläkning. Det är inte ovanligt att personer som har traumatiska nattdrömmar också upplever posttraumatisk stress under dagen. Med rätt vård och behandling kan man komma ur detta traumatisk tillstånd.

Vägvisande drömmar

En del av våra drömmar är vägvisande utifrån ett större perspektiv, som ser till vår själs längtan snarare än egots behov och önskningar. Dessa drömmar är ofta mer surrealistiska och innehåller mer symbolspråk än andra drömmar. Ju större utveckling desto fler vägvisande drömmar.

Om du blir helt stillastående i livet kommer de vägvisande drömmarna att bli mindre frekventa eller upphöra helt. Du måste ha en viss styrfart i livet för att kunna ha nytta av de vägvisningar som dessa drömmar ger dig.

Hypnagoga tillstånd

Det hypnagoga tillståndet är egentligen ingen dröm, utan ett tillstånd, där vi befinner dig mellan sömn och vakenhet. Det är inte ovanligt att idéer och uppfinningar kommer upp till ytan i detta tillstånd, där det medvetna och omedvetna flyter ihop.

Under det hypnagoga tillståndet kan man uppleva hypnagoga hallucinationer, vilket kan vara en skräckartad upplevelse.

Drömmens dramaturgi

Beroende på hur drömmen har byggts upp, det övergripande temat; känslan, riktningen, drivkraften och höjdpunkten i drömmen blir det mer eller mindre tydligt vilken typ av dröm det är.

Lär dig urskilja vilken typ av dröm du drömt. Vad är budskapet i drömmen?