Drömsymboler

Lär dig mer om drömsymboler och begrepp som kan vara bra att känna till vid drömtydning.

Går det att tyda en dröm enbart genom att använda ett drömlexikon? Svar: Nej.

Även om det inte går att tyda en dröm utifrån ett drömlexikon, då drömsymboler är personliga, finns det ändå symboler och begrepp som kan vara bra att känna till.

Drömsymboler.

BRA ATT KÄNNA TILL


Drömsymboler

En dröm innehåller ofta massor av olika drömsymboler. Det är därför viktigt att ta reda på vad de olika föremålen och dylikt som förekommer i drömmen betyder för drömmaren själv.

Den symboliska betydelsen av t ex katt i ett drömlexikon kan visa på ett inre behov att av känna närhet och trygghet. Men är det sant för dig? Fråga dig själv, vad du känner inför katter, vad tänker du på när du hör ordet katt? Känner du katten i drömmen? I vilket sammanhang förekommer katten? Har det hänt något i verkliga livet där en katt var inblandad?

Låt tolkningen av symboliken i drömmen ta sin tid.

Universella drömsymboler

Även om nästan alla symboler är personliga och härstammar från drömmarens personliga erfarenheter finns det några symboler som ofta är gemensamt för alla, t ex eld, som representerar rening och förstörelse samt vatten, som är en symbol för livet självt. Hus representerar ofta oss själva.

Metafor

Drömmen är metaforens mästare. Detta innebär att händelsen i drömmen är utbytt men liknar den situation som den vill göra dig uppmärksam på. Du får helt enkelt tänkta till och fundera ut vad drömmen egentligen menar.

Liknelser

Det kan också finnas många liknelser i drömmen, en sann händelse som inträffat, för att ge oss en igenkänningsfaktor och en aha-upplevelse.

Allegorier

Drömmen kan innehålla en allegori, som bygger på både liknelser och metaforer. En allegori är en berättelse som bygger på bildliga uttryck.

Undertext

I en dröm finns det ofta många undertexter där det helt enkelt handlar om att kunna läsa mellan raderna, att förstå även det som inte uttryckligen sägs.

Omskrivningar

Det förekommer ofta många omskrivningar i drömmen. En händelse som utspelas är en symbol för något annat.

Dramaturgin

Dramaturgin handlar om hur drömmen är uppbyggd rent strukturellt och formmässigt. Men det är i teorin, i praktiken kan drömmen t ex vara alltför kort för att alla punkter ska finnas med.

  • Presentationen – det aktuella nuläget
  • Konflikten – påvisar problematiken
  • Utvecklingen – visar möjlig händelseutveckling
  • Triggern – är drivet i drömmen
  • Kulmen – drömmens höjdpunkt
  • Slutet – Upplösningen
Tolka din dröm.

Att tolka drömmar

Eftersom drömmen sällan talar klarspråk är det bra om du har förmågan att kunna läsa mellan raderna, vara bra på att associera när du ska tolka alla symboler, omskrivningar, metaforer och liknelser som förekommer i drömmen

Använd din fantasi och vrid och vänd på drömmen för att betrakta den utifrån olika perspektiv. Vad är din spontana känsla? Det första du kommer tänka på kan vara helt rätt men var uppmärksam så du inte drar förhastade slutsatser. Var ärlig mot dig själv när du ska tolka din dröm.

Det är lätt att försköna eller undvika det som är jobbigt vid drömtolkning. Detta är också anledningen till att det oftast är bättre att tolka drömmen tillsammans med en utbildad drömtydare, en drömcoach.

KONTAKTA EN DRÖMCOACH FÖR DRÖMTOLKNING


Allt du vill veta om drömmar och drömtydning.
Är du intresserad av drömmar och drömtydning? Här kan du läsa mer.