Vanliga drömteman

Det finns vissa drömmar som förekommer mer frekvent än andra.

Se vilka.

Alla drömmar är personliga och unika men det finns några olika drömteman som är vanligt förekommande även om tolkningen av dessa förmodligen blir annorlunda beroende på vem som drömmer.

Drömmaren själv, liksom sammanhanget och känslan har stor betydelse vid drömtolkning. En dröm kan innehålla många olika verser.


DRÖMTEMAN

Fundera på om det är något tema som ofta förekommer i dina drömmar. Vad tror du drömmen vill säga dig? Vad är känslan i din dröm? Ligger det någonting i det som drömmen påtalar?


Drömmer att du blir jagad

Det är mycket som kan stressa och jaga oss i livet så det är ingen slump att många drömmer att de blir jagade även i drömmen.

Är du beredd att möta och ta itu med det som jagar dig?

Drömmer att du faller

Att drömma att vi faller är vanligt förekommande. Att falla är ofta förknippat med någon form av skräck eller misslyckande men det behöver inte vara så. Det kan även vara positivt att släppa taget om något som kanske inte gynnar oss längre.

Är det något du borde släppa taget om? Kanske är det en rädsla eller känsla du behöver släppa?

Drömmer om en kändis

Om en kändis dyker upp i drömmen blir drömmen lite mer spännande på mer än ett sätt. En kändis kan ikläda sig rollen som t ex Skurken, Hjälten eller den romantiska Eros eller Afrodite. Kända personer är ofta föremål för våra önskedrömmar och fantasier.

Vilka typ av kändisar brukar dyka upp i dina drömmar?

Drömmer att du har sex

Sexdrömmar är ett vanligt drömmotiv och vanligaste sexpartnern i drömmen är sällan den partner vi har i verkliga livet. Du behöver därför inte känna dåligt samvete över detta. Att vara otrogen i drömmen är mer regel än undantag.

Alla sexdrömmar behöver inte vara njutbara utan kan också handla om negativa upplevelser.

Drömmer om död

För väldigt många människor är döden den största rädslan av dem alla. Döden kan innebära så mycket. Det kan vara allt från ångest, att du befinner dig i en livsfarlig situation som att det är något som måste “dö” i ditt liv för att du ska kunna gå vidare.

Vad behöver du släppa för att något nytt ska komma in i ditt liv?

Drömmer att du förlorar något

Många kan drömma att de förlorar något. Det kan vara hår, tänder, kroppsdelar liksom att man tappar bort något, som t ex bilnycklar.

Är det något som du ofta förlorar eller tappar bort i dina drömmar?

Drömmer att du är utsatt och svag

Hur ser din situation ut i ditt liv? Upplever du dig som kraftlös? Har du någon energitjuv i ditt umgänge?

Drömmer du åker hiss

Hissdrömmar kan vara mycket dramatiska och skräckfyllda men de kan också innebära att du åker hiss under kontrollerade former. Hissdrömmar är spännande och intressanta utifrån flera perspektiv. Vilken nivå tar dig hissen till?

Drömmer att du flyger

Flygdrömmar är vanligt förekommande och kan innebära allt från att du upplever en frihetskänsla och glädje till att du upplever skräck.

Är du högt uppe i det blå? Behöver du landa?

Drömmer om att du kör ett fordon

Vilket fordon kör du? Sitter du i förarsätet eller åker du med som som passagerare? Har du kontroll över situationen? Hur fort går det? Hur ser vägen ut? Backar? Motorväg?

Dessa drömmar är oerhört intressanta att tolka för de säger oftast mycket om livssituationen.

Drömmer om vatten

Det är få drömsymboler som betyder likadant för alla men vatten står väldigt ofta för livet självt. Inget vatten – inget liv. Beroende på i vilket sammanhang vatten förekommer i drömmen kan denna dröm säga oss väldigt mycket.

Är vattnet frusit till is? Flyter vattnet fritt eller är det begränsat till en pool? En liten pöl?

Drömmer att du blir kidnappad

Känner du dig otrygg? Osäker? Var kommer rädslan ifrån? Hur kan du känna större trygghet och tillit?

Drömmer att du är naken

Om du någon gång drömt att du är naken i sociala sammanhang så är du inte ensam. Att visa sig naken kan ha flera olika betydelser som kan vara intressanta att tolka.

Drömmer om att du överskattar din förmåga

Att ha ett starkt självförtroende är bra men om vi överskattar vår förmåga utan verklig förankring kan det få negativa konsekvenser. En uppblåst självbild utan substans kommer troligtvis generera problem, både för en själv och inte minst för andra.

Drömmen kanske kan upplevas som positiv, där du känner dig oövervinnerlig, men budskapet kan innehålla en varning.

Drömmer om toalettbesök

Toalettbesök hör till våra primära behov och förekommer ofta även i drömmens värld. Precis som alla andra drömmar innehåller den ett budskap.

Drömmer om eld och explosioner

Drömmar om eld och explosioner brukar man ofta komma ihåg för de är så dramatiska.

Vad vill drömmen göra dig uppmärksam på? Håller du själv på att explodera? Är det något du förtränger?

Drömmer om att du är osynlig

Känns det bra i drömmen att du är osynlig eller inte? Behöver du göra dig själv mer synlig? Göra din röst hörd?

Drömmer om mat

Att äta hör till vårt basala behov men mat kan också vara förknippat med allt från njutning till skuld och skam. Vilken känsla har du i drömmen? Äter du dig övermätt?

Får du dina behov tillgodosedda? Behöver du tillföra något i ditt liv?

Drömmer att du är försenad

Är du stressad? Börjar du tappa greppet? Respekterar du överenskommelser och tider?

Drömmer om skräckfigurer

När du drömmer om skräckinjagande figurer brukar det ofta vara fråga om en mardröm. En mardröm kommer ofta när du det är viktigt att du behöver lyssna. Drömmen har skruvat upp volymen lite för att ruska om dig.

Vad är det för Skugga, dvs rädslor som förföljer dig? Vad är det du inte vill se?

Drömmer att du skadar dig

Skadar du dig själv i drömmen? Skadar någon annan dig eller är det kanske du som skadar någon? Vilken kroppsdel?

Drömmer om hus

Det finns som sagt inte så många generella och allmänna drömsymboler men hus brukar väldigt ofta representera oss själva.

Hur ser huset ut? Ödsligt? Slitet?

Dessa teman är vanligt förekommande i våra drömmar men det innebär inte att tolkningen blir densamma för alla.


Allt du vill veta om drömmar och drömtydning.
Läs mer om hur du kan tyda dina drömmar.