Drömtydning

Tolka Nattdröm – Dagsdröm – Livsdröm

Vad betyder drömmen? Finns det något budskap i drömmen? Är din dröm vägvisande?

När du drömmer tycks allt så verkligt och det är först när du vaknar som du förstår att allt var en illusion. Alla deltagare i drömmen har du skapat, liksom drömmen själv. När du drömmer om natten får uppleva din egna skapelse – din högst personliga dröm. Ibland kan drömmen vara ytterst angenäm men den kan också vara skrämmande, en riktig mardröm, men alla drömmar har något att berätta för dig. -Är du redo att ta emot budskapen drömmen vill ge dig!

FÖRDELAR

Det finns flera fördelar med att lära sig tolka drömmar. Här är några av dem.

Drömmen är ofta vägvisande och kan t ex peka på

 • Händelser i det förflutna som påverkar dig i nuet.
 • Vad du behöver förlösa och bearbeta för att må bra.
 • Dina skuggsidor – de sidor hos dig som du inte vill se.
 • Vad dina livsval kommer leda till.
 • Lösningar på upplevda problem.
 • Idéer som får dig att byta riktning.

Även om det ibland kan upplevas jobbigt när drömmen pekar på sådant som känns jobbigt så tar det större kraft och energi att förneka problemen än att ta upp dem i ljuset och ta itu med dem. Det är lättare att vandra på livets väg utan att bära på det förflutnas tråkiga bagage.

Även om du är medveten om det eller inte så upplever du i varje stund din egna skapade verklighet formad av dina tankar och känslor.


Lär dig tyda din dröm

Ta kontakt med en utbildad drömtydare oavsett om du vill få din dröm tolkad eller om du vill lära dig att själv tyda drömmar.

FÖRSTÅ DIN DRÖM

Vill du förstå dina drömmar, i så fall är du inte ensam, människor i alla tider har försökt förstå och tolka sina drömmar.

Drömtolkning handlar inte enbart om att tolka drömmen utan har även en djupare innebörd som handlar om självkännedom. Drömmen hjälper dig att förstå dig själv, dina mönster och varför du reagerar som du gör. Drömmen kan visa dig hur du kan lösgöra dig från det som begränsar dig.

Drömtolkningen förr handlade mycket om att tolka drömsymboler, utifrån att dessa symboler betydde samma sak för alla människor, men numera är drömtolkning betydligt mer personlig och individuell. Betydelsen av symboler kan variera mycket stort mellan olika traditioner, kulturer och samhällen.

En dröm är inte alltid logisk och berättar inte alltid rakt på sak vad den vill förmedla utan vi kan behöva känna in drömmen på en annan nivå. -Vad kan drömmen vilja säga mig? -Vilka känslor väcker den upp? -Vad associerar jag till?

I en dröm kan det finnas många olika delar, där varje sekvens kan väcka upp olika känslor, och ge flera olika ledtrådar vad drömmen som helhet handlar om. Att tolka drömmar påminner väldigt mycket om att lösa en rebus.

Är det någon känsla som ofta förekommer i dina drömmar? -Är det samma känsla som du ofta känner i din vardag?

Att tolka en dröm är sällan helt lätt och kan vara mer komplex än vad den först ser ut att vara. Det finns inget facit och endast drömmaren själv vet och känner när tolkningen är rätt. Det är inte ovanligt att efter någon eller några dagar kan drömmens betydelse landa som en insikt, som en aha-upplevelse. En del drömmar kan handla om ganska banala ting medan andra drömmar kan handla om mer livsavgörande val i livet. -Oavsett vilket, kan drömmen ha ett budskap som kan påverka ditt liv.

Om du vaknar mitt i drömmen, mitt i en händelse, kan det vara idé att fundera över varför du vaknade precis då. Är du dessutom starkt känslomässigt affekterad kan det vara extra viktigt att tolka drömmen. Obearbetade känslor i det undermedvetna kan ibland ställa till det lite för oss i vårt vardagliga liv.

Lider du av återkommande mardrömmar? Om du ofta har skrämmande drömmar kan det vara en indikation på att du eventuellt bör söka hjälp, speciellt om du vet med dig att du upplevt en traumatisk händelse.

Kan man tolka sin egen dröm? -Javisst kan man lära sig tolka sin egna dröm men hur bra du än är på att tyda drömmar kan det alltid vara bra att diskutera drömmen men någon. Det är inte ovanligt att vi förskönar våra drömmar eller inte ser det uppenbara budskapet. Det är lättare att se klart om man samtalar om drömmen och ser den utifrån olika perspektiv.

Tolka din egen dröm

Här nedan får du en enkel beskrivning hur du kan tolka din dröm.

 • Skriv ned drömmen så fort du vaknar eftersom minnet av drömmen försvinner snabbt.
 • Är det olika sekvenser i drömmen? Tolka varje sekvens var för sig. Associerar du till något speciellt?
 • Vilka känslor förekommer i drömmen? Är det känslor som du också ofta känner i din vardag?
 • Vilken ålder har du i drömmen? Om du är i en yngre version kan drömmen vara tillbakablickande. Det kan vara något som hänt som ligger oförlöst i det omedvetna och fortfarande styr dina känslor och reaktioner i nuet.
 • När du ska tyda din dröm är det bra att vara öppen och nyfiken på ditt inre liv. Försök att släppa på dina prestationer och begränsningar om vad du kan eller inte kan vad det gäller drömtydning. -Det är din dröm!

Visste du detta om drömmar?

 • Många uppfinningar, sånger, böcker och upptäckter har först förekommit i drömmar innan de har manifesterats i verkligheten.
 • Män drömmer mer om män medan kvinnor drömmer lika mycket om kvinnor som om män.
 • Personer som svettas eller fryser under natten drömmer mer.
 • Det är inte bara människor som drömmer utan även djur.

Allt du vill veta om drömmar och drömtydning.
Läs mer om drömmar och drömtydning.