Attraktionslagen

Vad innebär Attraktionslagen? Hur fungerar den?

Allt om Attraktionslagen

Har du hört talas om Attraktionslagen? Här får du vad Attraktionslagen innebär och hur den fungerar?

Vad innebär Attraktionslagen

Varje människa bär på en skaparkraft, som innebär att vår inre verklighet, det vi tänker och känner, påverkar och skapar den yttre verkligheten.

Vår inre och yttre varseblivning är oupplösligen sammanlänkade. De är två sidor av samma mynt och de går inte att skilja åt.

Dr Robert Lanza

Vad är en tanke?

Tankar är energi som bär på information. De flesta tankar vi tänker har dessutom någon form av vidhäftad laddning, dvs känslor.

LÄS MER OM TANKENERGI

Skaparkraft

Tanken är orsaken, allt som följer därefter är orsaken. Allt skapat har från början varit någons tanke.

Lika dras till lika

När det gäller magnetism dras motsatser till varandra men vad det gäller den inre och yttre verkligheten är det tvärtom. De är alltid spegelbilder av varandra.

Vi attraherar hela tiden det som vi sänder ut, likt en reflex speglas verkligheten tillbaka mot oss. Det som händer oss i det yttre är en spegling av vårt inre tillstånd. När vi vet detta kan vi också lättare förstå oss själva och vad vi behöver förändra. Visste du att man kan tolka det som händer oss under dagen, precis som man kan tolka en nattdröm.

Det är lätt att tro att det finns två världar, den yttre världen och vår inre värld. Men ingenting går att varsebli annat än själva varseblivningen och ingenting existerar utanför medvetandet. Även den yttre världen är uppbyggd som en modell i vårt sinne.

Funkar positiva affirmationer?

Visst kan det vara bra med positiva affirmationer men det räcker tyvärr inte alltid riktigt för att skapa varaktiga förändringar. Det beror på att vi till största delen styrs av vårt undermedvetna. Det medvetna sinnet styr bara ca 5% av vår tid.

Förfluten tid är också nu

Vi bär det förflutna med oss i vårt minne. Vi kan när som helst aktivera ett minne och återuppleva det igen. De negativa känslorna har kvar sin laddning och sin attraktionskraft i vårt undermedvetna så länge som vi inte har förlöst dem och tappat dem på kraft.

När vi uppnår fördjupad självkännedom behöver vi inte affekteras och styras av det förflutnas bagage.

Attraktionslagen
Vad bär du på i det förflutnas bagage?

Ärvd negativ föreställningsvärld

Från det vi föds matas vi av andras tankar och övertygelser, deras erfarenheter och känslor. Vi kan ärva en negativ föreställningsvärld som vi också gör till vår. Detta blir likt ett program som körs i vårt undermedvetna och styr vårt sinne. Vid ca 6 års ålder är vi så att säga färdigprogrammerade även om vi självklart kan lära oss nya saker hela livet. Men grunden är lagd.

Summan av allt

Attraktionslagen svarar på allt du bär inom dig.

Om du t ex bär på en förställning om att livet är en kamp kan heller aldrig livet bli lätt. Våra erfarenheter, värderingar, föreställningar, känslor, tankar och inte minst vår självkänsla har betydelse för hur våra liv kommer formas. Vi väljer vår partner, vårt jobb osv utifrån vad vi anser oss vara värda.

Alla våra negativa upplevelser, tankar och obearbetade känslor finns i vårt undermedvetna och styr oss, oavsett om vi tänker på dem eller inte. Vi måste erkänna att de finns där och bearbeta dem för att kunna befria oss från dem. Du kan t ex nå ökad självkännedom genom samtalsmetoderna i Inre Seende. Du kan också testa knackningsmetoden EFT – Emotional Freedom Technique.

Styrkan i känslorna

Ju starkare känsla, desto starkare kraft. Ilska kan t ex vara en fantastisk kraftkälla om den används på rätt sätt. Din intensitet har stor betydelse i hur stor skaparkraft du besitter.

Rör dig framåt

Om du blir helt stillastående i livet händer det inte mycket. Attraktionslagen fungerar dåligt om du bara sitter oföretagsam hemma i soffan. Attraktionslagen är beroende av att du har önskningar och handlingskraft.

Låt inte livet bli som det blir. Hög motivation är en stark drivkraft framåt. Längtan, inspiration och entusiasm är fantastiska krafter att använda sig av!

Livet är en pågående rörelse under ständig förändring men du kan repetitivt tänka likartade tankar och skapa samma förutsättningar så att livet upplevs som stillastående.


Hur fungerar attraktionslagen?

Enligt vetenskapen: Mänsklig varseblivning sker på grund av interaktionen mellan hjärnans subatomära partiklar och havet av kvantenergi som omger oss. Vi står bokstavligen i resonans med vår omvärld.

Kort sagt; Såsom det inre, såsom det yttre.

Hur ska jag tänka?

Det är svårt att försöka styra över alla 60-70.000 tankar du tänker varje dag. Men du behöver vare sig agera på dem eller lägga så stor vikt vid dem om du inte vill. Du har din fulla rätt att nonchalera dem. De kommer inte att ta illa upp eller känna sig kränkta men däremot kan du själv fara illa av att låta ogynnsamma tankar bygga bo i ditt mentala rum.

Attraktionslagen
Tänk dig dina negativa tankar som en arg tant som sitter på din rygg och piskar dig och tvingar dig att gå dit hon vill. Ju mer du försöker skaka av henne, desto mer suger hon sig fast. När du till sist nonchalerar henne kommer hon självmant glida av.

Ha önskat fokus

Fokusera oftare på vad du vill snarare än vad du inte vill. Det innebär att det är bättre att tänka; “Jag vill vara frisk” än “Jag vill inte vara sjuk”.

Det du fokuserar på växer, då tankar är energi.

Tänk på

  • Tankar ger upphov till känslor.
  • Negativa känslor ger upphov till stress.
  • Stress i kroppen ger upphov till sjukdomar.
  • Sjukdomar sänker energinivån.
  • Sänkt energinivå påverkar sinnestillståndet.
  • Känslorna påverkar tanken.

Förstå skillnaden

Om en ekorre samlar nötter innebär det inte att denne är negativ som samlar på sig föda inför sämre tider. Ekorren följer med i livets flöde och gör inte motstånd mot det som är. Om ekorren istället skulle vara irriterad över allt slitgöra med att samla nötter, ja, då skulle ekorren ha ett stort problem. Inställningen är A och O.

Problem, liksom rädslor, existerar bara som tankeform.

Tankarna skapar vår verklighet, bara för att sedan säga: -Det var inte jag!

David Bohm

Mer om energi

Energi följer vissa lagar, som t ex att energi inte kan förstöras utan endast omformas och omskapas. När energi förtätas komprimeras kraften och gravitationen blir starkare. Gravitationen har en inneboende rörelse och dragningskraft. LÄS MER OM LIVSENERGI


Lär dig mer om attraktionslagen

Om du aldrig har hört talas om Attraktionslagen finns det numera många böcker i ämnet.

BOKTIPS

Attraktionslagen

En jättebra bok för dig som vill ha lära dig mer om hur attraktionslagen fungerar.

Låt känslorna visa vägen

En av de bästa böckerna om attraktionslagen och hur du använder känslornas kraft.

Så klart!

Bra beskrivet hur du utnyttjar lagen om attraktion och hur du får den att verka till din fördel.

Attraktionslagen på djupet

Den här boken ger dig djupare kunskap om attraktionslagen. Lär dig använda de sju gåvorna!