EFT

Vad innebär EFT? Fördelar? Gör det själv.

EFT är en förkortning på Emotional Freedom Techniques, en teknik du använder för att förlösa negativa känslor, läka trauman eller skapa varaktiga förändringar i beteenden och tankemönster.

-Tänk att något så enkelt som knackningar kan frigöra rädslor och begränsade föreställningar som hindrar oss från att leva livet fullt ut!

Fördelar

Knackning har visat sig ge bra resultat på bland annat

  • Depression
  • Migrän
  • Ångest
  • PTSD
  • Fibromyalgi
  • Fysisk smärta

Knackning är ett enkelt, snabb och mycket skonsamt sätt att förebygga stress och stressrelaterade sjukdomar.

Gör det själv

Knackning är inte bara enkelt att praktisera på sig själv utan metoden ger också ofta en omedelbar effekt, helt utan biverkningar.

Men innan du börjar knacka är det upp till dig vilka minnen du känner dig trygg med att utforska. Om det är något som känns mycket obehagligt är det inte att rekommendera att knacka på det minnet själv. Ta då professionell hjälp.

Du behöver bara lära dig nio olika punkter för att frigöra negativ stress.

Vill du lära dig hur du kan behandla dig själv?

Det finns flera böcker som beskriver precis hur du ska göra, t ex The Tapping solution.

Du kan också se en kort instruktionsvideo som enkelt visar hur man knackar: SE HÄR

Amygdalan utlöser stress

Amygdalan är en del av det limbiska systemet eller mitthjärnan, även kallad reptilhjärnan. Här lagras bland annat negativa minnen och upplevelser. Det innebär att en negativ upplevelse från barndomen kan få amygdalan att slå larm när något likande händer oss eller vi tänker och tror att det ska hända igen. Amygdalan signalerar till hjärnan att aktivera kamp- eller flyktreaktioner.

Det verkar som om knackningar på meridianernas ändpunkter skickar ett lugnande budskap till kroppen och amygdalans larmfunktion avaktiveras.

Knackningar stoppar inte bara stressreaktionerna utan det sker också en omprogrammering av de limbiska reaktionerna.