Inre Seende

Samtalsmetoder för ökad självkännedom och vidgat medvetande.

Inre Seende är ett samlingsnamn för ett antal vägledande samtalsmetoder som hjälper dig att lära känna dig själv. Genom ökad förståelse och att förlösa det som inte gagnar dig längre kan du leva ditt liv utifrån ett friare perspektiv. När vi känner oss balanserande brukar det spegla sig även i det vardagliga livet och de problem som uppstår har vi då lättare att hantera.

Samtalsmetoderna i Inre Seende är perfekta att använda som komplement vid de olika behandlingarna i Chakraflödesterapin, då dessa kroppsterapier också bidrar till att lösgöra negativa mönster och öppnar upp för ett ökat medvetande.

FÖRDELAR

Samtalsmetoderna i Inre Seende används bland annat för

 • Ökad självkännedom
 • Att förlösa och bearbeta känslor
 • Ökad trygghetskänsla
 • Ökad självkänsla
 • Att få en större medvetenhet
 • Att förlösa negativa mönster

Genom att luckra upp egenskaper och mönster som inte gynnar dig längre kan du känna dig friare som människa och livet kan kännas lättare att leva.

Genom att blicka inåt och nå ökad självkännedom ger vi oss själva förutsättningar till ett bättre välmående.

Om vi har varit med om en traumatisk händelse som varit svår att bearbeta för egot så kan detta minne ha stoppats undan i det undermedvetna. -Detta kallas bortträngningar.

När smärtsamma minne förskjuts på detta sätt kan det skapas olika varianter av försvar som kan ge upphov till spänningar och blockeringar på olika ställen i kroppen. Livsenergin kan inte flöda fritt vilket påverkar den fysiska kroppen; nervsystemet, hormonsystemet liksom immunförsvaret. Följden av detta kan bli att vi mår fysiskt och psykiskt dåligt.

Boka Vägledande samtal i Inre Seende

Ambres metoder för självkännedom

Har du frågor och vill boka en tid kan du kontakta en handledare.

Mer om självkännedom

Förutom att det kan vara spännande och intressant att lära känna sig själv så finna det många fördelar med att reflektera inåt.

 • Genom att lära känna sig själv och de olika rollgestalter vi bär på kan vi lättare förändra de negativa mönster och känslor som fortfarande styr och påverkar oss i vår vardag. 
 • Att se och bekräfta alla roller blir vi mer hela som människor.
 • Genom att våra inre roller samarbetar och stödjer varandra så blir vi mer harmoniska, balanserade och känner en större tillförsikt. –En splittring i det inre ger ett eko i det yttre.
 • När vi lär känna våra egna roller vet vi också lättare när det är någon rollgestalt som talar eller om det är vår inre vishet, vår intuition, som vill påkalla vår uppmärksamhet.
 • Ju mer medvetna vi är, desto lättare är det att inta ett helikopterperspektiv, att ta ett steg tillbaka när vi regerar med negativa tankar och känslor. Vi måste inte reagera på det tjatter som ständigt pågår i vår hjärna. –Det är bara en berättelse!
 • När vi är helt transparanta och inte döljer något, vare sig våra svagheter och styrkor, finns det inget motstånd längre. –Vi kan omfamna och älska den vi ÄR!

Det är en stor skillnad att vara medveten om sina olika rollaspekter och de dramer de skapar, gentemot att vara helt omedveten och helt styrd av det undermedvetna.

I ljuset av medvetenheten kan mycket lösas upp och vi kan se bakom den illusion vi själva skapat.

Ge inte upp även om det emellanåt kan kännas tufft att möta sina skuggor, det som ligger dolt bakom ytan. Att blicka inåt och lära känna dig själv är kanske det största äventyret av dem alla.

Kurs i självkännedom Inre Seende
Vill du lära dig samtalsmetoderna Inre Seende? Gå en kurs
Inre seende

Vem är vi, egentligen?

De personer vi är idag har formats utifrån den miljö vi har växt upp i och av de erfarenheter vi har varit med om. Alla upplevelser lagras i det undermedvetna och likt en programvara så styr det mångt och mycket hur vi tänker, känner och agerar. När vi förändras, förändras också upplevelsen av livet.

Den inre verkligheten, det vi tänker och känner, är oupplösligen sammanlänkad med den yttre verkligheten, som två sidor av samma mynt.

Vi bär alla våra olika åldersroller med oss i vårt minne, och vi har också andra roller som vi agerar utefter, t ex föräldrarollen och yrkesrollen. 

Din personlighet är summan av alla dina roller och hur väl de samarbetar med varandra.

Fysiska kroppen

Olösta konflikter och obearbetade känslor liksom trauman påverkar oss inte bara känslomässigt and andligt, utan det har visat sig genom studier att de även har djupgående effekter på den fysiska kroppen.

Det är inte alltid som våra största trauman påverkar oss mest, så kallade små trauman, är vi kanske inte ens medvetna om. En lång rad små trauman under vår uppväxt kan tillsammans bilda ett större trauma i vuxen ålder.

I studien The Adverse Childhood Experiences study har man undersökt mer än 17 000 vuxna personers sjukdomshistorier och funnit direkta samband med olösta emotionella barndomstrauman och flera kroppsliga sjukdomstillstånd. Studien visade också att upplevelser i barndomen påverkar den fysiska kroppen i många decennier efteråt.