Livsenergi

För dig som vill veta mer om livsenergin, även kallad Chi, Qi eller Prana.

Allting i universum är uppbyggd utifrån en ursprunglig livsenergi som genomsyrar allt, även våra kroppar. Det som vi uppfattar som en fysisk kropp består egentligen av ett antal elektromagnetiska fält. -Var och en av oss alstrar elektriska fält som kan mätas även utanför den fysiska kroppen.

Elektricitet är helt enkelt naturens sätt att uppträda och denna elektricitet följer en viss ordning och mönster.

Varför kan vi inte se denna energi?

Våra fem sinnen kan bara tolka ett visst spektrum av frekvenser, vilket gör att vi endast kan förnimma en mindre del av den verklighet som vi lever i. Vi är omgivna av många olika sorters energier och frekvenser som vi inte kan se, t ex röntgenstrålar, ultraljud, radiovågor och televisionsvågor- Vi kan bara syntolka våglängder från 400 till 700 nm. Av bortåt femtio oktaver av elektromagnetisk strålning urskiljer våra ögon mindre än en.

Livsenergins egenskaper

Livsenergins främsta egenskaper är att den är elektrisk och magnetisk. Det är fullt rimligt att vi i framtiden kommer att veta betydligt mer om livsenergin och dess egenskaper än vad vi för tillfället är medvetna om.

Vi har främst betraktat livet som fysiskt, att vi är offer för en redan skapad verklighet, att tingen är döda, att rymden mellan tingen är tomt, att allt är åtskilt och separerat och att vi lever och dör. Men om vi istället betraktar världen utifrån ett annat perspektiv får vi en helt annan förståelse för verklighetens innersta natur.

Beteendet hos subatomära partiklar, i själva verket alla partiklar, är oupplösligen sammanlänkade med närvaron av en observatör. Utan en medveten observatör existerar de som bäst i ett obestämt tillstånd av sannolikhet. / Dr Robert Lanza