Vakna upp

Vad innebär uttrycket “att vara vaken”?

Upplyst

Du har säkert hört begrepp som; “att bli upplyst”, “att vara vaken” eller kanske har du fått höra att du inte vaknat än, att du fortfarande sover.

Att vara vaken kan stå för något annat än att du har vaknat upp på morgonen. En del påstår att man vaknat när man genomskådar andra och ser deras tillkortakommanden eller världens ondska. Ingenting kan vara mer fel. Allting handlar om dig. Det är du som en dag börjar genomskåda dig själv och verklighetens innersta natur.

upplyst

Vänder blicken åt annat håll

När en boll kommer inrullande i rummet springer hunden mot bollen medan hundens ägare tittar bakåt för att se varifrån bollen kommer. Rent symboliskt upphör du vara hund och blir en hundägare i samma stund du börjar fundera över de djupare frågorna i livet.

Varifrån uppstår allt som är?


Ifrågasättande

Du börjar att ifrågasätta saker som du tidigare inte tänkt på eller reflekterat över.

Du söker efter svar.


Vem är jag?

Du börjar fundera på om den beskrivning du har av dig själv om den verkligen stämmer. Det finns lika många versioner av dig själv som du har haft olika åldrar, dessutom växlar du mellan yrkesrollen, föräldrarollen, kompisrollen och så vidare. Vem av dem är du?

Kan jag vara summan av mina roller?


Varifrån kommer rollerna?

Utifrån vår miljö präglas våra olika roller. Hade du växt upp i en annan kultur med andra traditioner hade dina olika roller sett annorlunda ut.

Varifrån kommer mina egenskaper? Varför reagerar och känner jag som jag gör? Varifrån kommer mina beteenden?

Är jag en produkt av min miljö?

Vem är jag bortom min prägling?


Vad är verkligt?

Kanske har du hört uttrycken “sinnenas slöja” eller att “verkligheten är en illusion” och börjat fundera på om det stämmer. Finns det två verkligheter; en yttre och en inre? Är de två sidor av samma mynt? Kan det ena existera utan det andra?

Existerar ljud, färger, smak, doft och känsel i den yttre verkligheten eller bara i det inre?

Vad är det egentligen jag ser, känner och upplever?


Vad är tid?

Tiden går, eller gör den det? Vad är egentligen tid? Finns förfluten tid? Framtid?

Är all tid NU?


Vad händer när vi dör?

Den kanske största frågan av dem alla är vad som händer när vi dör. Den frågan dyker oftast upp förr eller senare under livet. I ungdomen är vi odödliga men vi kommer alla bli varse att livet är begränsat.

Kan ett medvetande dö?


Vad händer efter döden?

Då uppstår nästa fråga. Vad händer med mitt medvetande när hjärtat slutat slå och den fysiska kroppen dött?

Vart tar jag vägen?


Finns det andra dimensioner?

Kan det finnas dimensioner som har andra frekvenser än den här på jorden? Kan olika frekvenser dela samma livsrum, precis som radiokanaler som har olika frekvenser?

Är allt som finns HÄR?


VAKNAR UPP

En dag vaknar vi upp mitt i drömmen och inser att allt det som nyss var så verkligt var en illusion. Vi kan tryggt somna om med vetskapen om att det är vi själva som skapar drömmen, den som upplever liksom vi är drömmen själv.

Drömmen fortsätter. Men något har förändrats. Vi vet om att vi drömmer.

Och så vaknar vi om morgonen och en ny dröm tar vid.

Vår livsdröm.


Ny forskning
På 70-talet visste vi till 100 procent vad universum bestod av. Idag har vetenskapen reducerat ner kunskapen till 4 procent. Fortsätter trenden vet vi snart ingenting.