Verktygskurs – Inre seende

Inre seende är ett samlingsnamn för olika samtalsmetoder, så kallade verktyg, för att lära känna sig själv.

Varför lära känna sig själv?

Hur vi agerar, känner och tänker är till största delen styrt av vårt undermedvetna. För att åstadkomma varaktiga förändringar behöver vi förändra dem på det undermedvetnas nivå.

Att blicka inåt är både spännande och intressant!

Syftet med samtalsmetoderna är bland annat att medvetandegöra lagrade minnen och förlösa känslor så att de inte styr dina reaktioner och påverkar dig på ett ogynnsamt sätt.

Samtalsmetoder hjälper till att

  • Förlösa och bearbeta känslor
  • Förlösa ogynnsamma mönster
  • Öppna upp din inre kommunikation

Denna kurs är lämplig för dig som vill jobba med klienter eller som vill växa och utvecklas själv, då det blir en ofrånkomlig effekt av kursen, då vi utövar metoderna på varandra.

Intresserad av att veta mer?