Kvinnans gåtfulla värld – Återta din kraft!

Välkommen att delta i en mycket inspirerande temadag där vi blickar både inåt och framåt. Vi undersöker vår längtan, hur den ser ut och ur vad den har uppstått.

Vad hindrar dig från att leva din vision? Vad behöver du förändra?

Tillåter du dig att njuta fullt ut?


Vi undersöker sinnligheten och närvaron.

Tillåter du dig att njuta av din sinnlighet, av kroppens rörelsemönster i varje ögonblick?
Vågar du dansa fri i livet utan värderande blickar, utan inre och yttre kritiska röster?
Låter du sången och skrattet flöda fritt utan censur?

Har vi modet att se vår egen storhet? Att leva i harmoni med allt levande?

Det vi fruktar mest är inte att vara otillräckliga. Det vi fruktar mest är att vi har omätliga krafter. Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest.

Vi frågar oss, vem är jag att vara briljant, underbar, begåvad och fantastisk?

När vi låter vårt eget ljus skina, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma.

När vi har frigjorts från vår egen rädsla, frigör vår närvaro automatiskt andra.


TEMADAG


Plats: Stockholm och Gotland

Datum: Efter förfrågan

Erbjudande 790 kr per person (ordinarie pris 990 kr).

Anmäl ditt intresse till temadagen Kvinnans gåtfulla värld – återta din kraft.

Kontakta Jannika på mobil 070-389 14 82 eller skicka ett mail till jannika.straat@gmail.com.


Jannika Strååt

Jannika Strååt är skådespelerska, en omtyckt föreläsare och inspiratör. Jannika är även utbildad i Inre Seende och drömmar.

Jannika har som personlig coach utvecklat en förmåga att lyssna bakom tid och rum och finna de rätta orden i rätt ögonblick. Hon har en hundraprocentig fokusering och närvaro på det hon gör och en naturlig fallenhet att inspirera och engagera människor. Framför allt, är det mötet i nuet, närvaron och lyssnandet bortom orden som är hennes bästa verktyg. Hon förmedlar sitt kunnande med både klokhet och varm humor.

Jannika Strååt finns med i Talarförmedlingen Sveriges talare.

KVINNOKRAFT

Under århundradets gång har kvinnor fått dölja många delar av sin personlighet och kraft för att inte utgöra ett hot för sin omgivning. Hon har blivit nertryckt så många gånger så tillslut behövs det inget yttre våld varken verbalt eller fysiskt. Det har blivit en del av ett inlärt beteende som går i arv, så kvinnan trycker ner sig själv och sina medsystrar, lägger skulden för oförrätter på sig själv, hon blir rädd för sin inre kraft och kapacitet. Men äntligen vågar kvinnor att börja prata, berätta om sina dolda hemligheter och många män och kvinnor vågar lyssna utan att skuldbelägga sig själv eller andra.