Våra sinnesorgan tolkar frekvenser

Sinnesorgan

Våra sinnen skapar verkligheten runt oss.

Utan våra sinnesorgan skulle verkligheten som vi lever i inte existera för oss. Tänk dig själv om du inte hade haft dina sinnesorgan som uppfattade ljus, ljud, smak, doft och känsel. Vad hade du då egentligen upplevt? Inte mycket, eller hur.

Mycket av det som vi uppfattar som vår yttre verklighet existerar egentligen bara i vår inre verklighet.

Kvantfysik

Färg

Färg existerar inte utan ett sinnesorgan. Det fungerar som så att de färglösa ljusfotonerna studsar mot föremål och det uppstår olika kombinationer av våglängder som reflekteras och fångas upp av vårt öga och tolkas av hjärnan som olika färger.

Vad behövs för att skapa en regnbåge? Sol, vattendroppar och ett medvetet öga. En regnbåge kan fotograferas som ersättning för ett öga men för att titta på bilden måste du ändå ha ögon. Det som du uppfattar som regnbåge är en process som involverar ditt medvetande. -Du måste veta vad det är du ser.

Kan man känna av färgernas energi? Ja, det är möjligt att känna av färger, speciellt blinda kan ha utvecklat en förmåga att känna av färgernas olika energier och därmed veta vilken färg t ex ett plagg har. Många av oss påverkas dessutom på ett omedvetet plan av färgernas olika energier.


Alla färgerna har olika frekvenser (våglängder):

  • Röd – ca 700 nanometer
  • Orange – 650 nm
  • Gul – 580 nm
  • Grön – 550 nm
  • Blå – 510 nm
  • Indigo – 450 nm
  • Violett – 380 nm

Vårt öga kan ta in frekvenser mellan ungefär 380 och 740 nanometer. Det kortvågigaste ljuset vi kan se är violett medan rött är det mest långvågiga ljus vi kan uppfatta.

När alla våglängder på ljuset blandas blir det vitt ljus.

Visste du att en fonton är en kvantpartikel av ljus som har en elektromagnetisk kraft. Ljuset kan uppfattas både som vågor och partiklar.

Ljud

Om ett träd faller i skogen och ingen är där och lyssnar, hörs det verkligen inget då? Nej, det som vi uppfattar som ljud är endast lufttrycksvågor, luftpulser, men dessa avger inget ljud. Det är först när dessa luftpuffar får trumhinnan i örat att vibrera och skicka signaler till hjärnan som ljudet skapas. Det måste alltså till ett hörselorgan för att det ska bli ett ljud.

Känsel

Det som kanske är mest konstigt för oss är att det som vi uppfattar som fysiskt också skapas i vår hjärna och projiceras ut i den kroppsdel som berör ett föremål. Fasta, solida föremål existerar på sätt och vis inte, inte heller är våra kroppar är lika solida som vi tror, utan det som vi betraktar som fysisk massa består av 99,9% vibrerande energi.

Men hur fungerar det?

Alla atomer har negativt laddade elektroder i sitt yttre skal och laddningar av samma typ stöter bort varandra och hindrar oss från att tränga djupare i ett föremål än den elektriska frånstötande kraften. Även det som upplevs som fysisk är alltså en förnimmelse som skapas i hjärnan.


Tänk vilken tur att vi har våra sinnesorgan och en medvetenhet om vad det är vi upplever så att världen blir sinnlig och verklig för oss.