Tredje chakrat

För dig som vill veta mer om solarplexus-chakrat och dess betydelse.

Solarplexus-chakrat

.

Placering

Solarplexus-chakrat är förankrat till bukspottkörteln och är beläget precis ovanför naveln och upp till revbenen börjar.

Eldelement

Solarplexus-chakrats energi är baserat på eldelementet. Eld är värmande, ger energi och chakrat i solarplexus representerar handlingskraft och styrka.

Funktion och egenskaper

Solarplexus-chakrat har betydelse för vår personliga kraft, liksom den är förankrad i den andliga aspekten av livet.

När detta chakra är i balans har vi ett bra självförtroende. Vi är förlåtande, omtänksamma och kärleksfulla, även mot oss själva. Vi känner iver och entusiasm och får saker och ting gjorda. Vi förlitar oss både på vårt förnuft och vår magkänsla.

Chakrats färg

Den gula färgen representerar solarplexus-chakrat. Många förknippar ofta den gula färgen med lycka.

Vid obalans

När solarplexus-chakrat är obalanserat kan vi känna oss oengagerade, obeslutsamma, passiva, känslokalla och ointresserade av närhet. Men obalansen kan även slå över så att vi blir arbetsnarkomaner och alltför ambitiösa eller utveckla tvångsmässiga beteenden. Vi kan då uppleva oro, rädslor och irritation.

En obalans kan även visa sig genom ett uppjagat beteende, överdrivet skrattande och för mycket pratande.

Balansera solarplexus-chakrat.

Tips som gynnar tredje chakrat

BARA GÖR DET!

Det händer allt som oftast att vi stannar upp mitt i steget. Vi blir obeslutsamma. Vi tänker och funderar FÖR mycket och får ingenting gjort. Vi tappar vår kraft.