Första chakrat

För dig som vill veta mer om rotchakrat och dess betydelse.

Rotchakra eller baschakra

.

Placering

Rotchakrat är det enda av våra chakran som är placerat på baksidan av kroppen, på insidan av 3:e och 4 svanskotorna. Rotchakrat tar emot energi från planeten via hälen. Rotchakrat är den negativa polären i kroppen.

All rörelse är beroende av att det finns en plus- och minuspol. Vi människor, liksom jorden, har två poler.

Jordelement

Rotchakrats energi är baserat på jordelementet och utgör basen för övriga chakran. Rotchakrat är det mest fysiska av alla chakran då det vibrerar med lägst frekvens.

Jordenergin är kompakt, håller formen och och representerar vår fysiska värld.

Funktion och egenskaper

När detta chakra är i balans känner vi oss trygga, harmoniska och balanserade. Vi har troligtvis en god fysisk hälsa och mycket energi. Vi tillgodoser våra behov och hanterar de flesta situationer som kan uppstå i livet. Vi är överlevare.

Chakrats färg

Den röda färgen representerar rotchakrat. Den röda färgen är också en symbol för styrka och vitalitet.

Vid obalans

När rotchakrat är i obalans kan vi till exempel uppleva en otrygghet, vi är rädd för vår överlevnad och ser potentiella faror överallt. Obalansen kan också leda till ätstörningar eller att man har ett överdrivet negativt förhållningssätt till livet. Blockeringarna kan även visa sig genom ilska, våld och girighet.

Ett överaktivt rotchakra kan ge hett temperament, otålighet, irritation och översexualitet.

Ett underaktivt rotchakra kan göra oss kraftlösa, oförmögna till handling, ge upphov till lägre sexualdrift och depression.

Eftersom rotchakrat utgör basen är det viktigt att se till sina grundläggande behov, att stå på en stadig grund, för att kunna stå emot livets alla påfrestningar och för att kunna växa andligt.

Balansera rotchakrat.

Tips som gynnar rotchakrat

Rotchakrat handlar mycket om att känna sig trygg, att få ihop tillvarons alla delar och att överleva. Här är tre tips som är av stor betydelse för ditt välbefinnande.

Ta hand om dina grundläggande fysiska behov som att äta bra, dricka vatten, motionera, vila, få tillräckligt med sömn, andas djupt och ha sociala kontakter. Många sjukdomar uppstår på grund av att vi inte sköter våra grundläggande behov.

Ta hand om din ekonomi och lär dig hur du tar hand om din hushållsekonomi på bästa sätt. Har du företag behöver du utöka dina kunskaper. Stress över ekonomin kan utlösa många stressrelaterade sjukdomar liksom det påverkar vårt sinnestillstånd. Gräl om pengar är också en vanlig konflikt i relationer.

Ta hand om ditt hem genom att se till att det är trivsamt, rent, snyggt och i ordning. Ditt hem är en förlängning av dig själv.