Sjätte chakrat

För dig som vill veta mer om pannchakrat och dess betydelse.

Pannchakrat

Kallas även tredje ögat-chakra.

.

Placering

Pannchakrat är förankrat inom ett område som kallas den Gyllene Triangeln, som begränsas av främre spegeln, framsidan av hjärnbalken, hypofysen och tallkottkörteln. Placering är mitt i pannan, precis strax ovanför ögonbrynen.

Ljus

Pannchakrats energi är baserat på ljus. Ljuset behövs för att kunna se klart.

Funktion och egenskaper

Pannchakrat har betydelse för vårt intuition och sjätte sinne.

När detta chakra är i balans har vi förmåga att fantisera, att tänka klart och att kombinera logik med intuition. Vi är insiktsfulla.

Chakrats färg

Den lila färgen representerar pannchakrat.

Vid obalans

När pannchakrat är obalanserat kan vi bli mindre kreativa och mer trångsynta.

En obalans kan även visa sig som förvirring, koncentrationssvårigheter och i värsta fall som vanföreställningar och paranoia.

Använd din intuition

Istället för att tänka fram ett svar kan du helt enkelt ställa en fråga utan att fundera över svaret. Lämna frågan därhän och gör något helt annat. Helt plötsligt kan svaret komma till dig när du minst anar. Svaret kanske överraskar dig, inte minst på vilket sätt som svaret kommer till dig.

Det fungerar på precis samma sätt som när du glömt bort ett namn och låter det bero. En stund senare har du bara namnet i huvudet.

Chakraflödesmassage
Vill du sätta fart på din livsenergi kan du boka tid för en chakraflödesmassage.