Lev livet i ett flow

Vad innebär flow? Hur uppnår man ett flow?

Begreppet flow innebär att du är helt uppslukad av det du för tillfället upplever. Du tänker vare sig på det förflutna eller på morgondagen. Du är helt fullt närvarande i nuet.

Att uppleva en känsla av flow är underbart. Tyvärr kan vi inte bestämma oss rent logiskt för att uppleva flow och mer lätthet i våra liv. Att befinna sig i ett tillstånd av flow är snarare ett förändrat medvetandetillstånd. Men det innebär inte att du inte kan lära dig och öva på att leva ditt liv utifrån ett större flow.


Hur uppnå flow?

Tips hur du kan uppnå och leva ditt liv utifrån ett större flow.


Få flow i ditt skrivande
När du har ett flow i ditt skrivande är det som om orden skriver sig själv. När du senare läser texten kan du knappt tro att det är du som skrivit den.

Flow känns lätt

Du upplever en känsla av lätthet när du lever i samklang med livet.

Försök att ha en accepterande attityd till det nuvarande ögonblicket och gör inget motstånd. Om du kämpar mot verkligheten som den för tillfället utspelar sig är det en strid som är svår att vinna. Att ha livet självt som fiende är inte att rekommendera.

Oavsett vilken känsla du känner kan du alltid tänka att det är helt okey. Känslan av att allt är som det ska ger dig en känsla av lätthet. Du gör inget motstånd och går upp i kamp mot vare sig livet självt eller det du känner.

Det parasympatiska och sympatiska systemet, kroppens gas och broms, är inte aktiverade samtidigt. Ditt nervsystem svarar på din mest dominerande känsla.

Flow öppnar möjligheter
I ett tillstånd av flow är det som om inre dörrar öppnas och du ser lösningar och möjligheter som du aldrig hade kunnat tänka ut.

Flow visar vägen

Låt livet självt visa dig vägen och hjälpa dig framåt.

Ha samma känsla som om du skulle befinna dig i en segelbåt och låter vinden göra jobbet. Du, båten, havet och vinden samarbetar. Att själv blåsa vind i seglen eller att gå emot vinden är en döfödd idé, som leder till lönlös kamp och mycket frustration.

Ibland får vi helt enkelt ha tålamod, att finna oss i att det blir lite stiltje ibland, ta det lugnt och vänta in vinden. Ha tillit och njut av färden. Livet är inte ett lopp som ska vinnas.

Flow är upplevelse

Tankarna förhindrar oss att uppleva livet.

Vi kan beskriva ett äpple hur ingående som helst men det är först när vi tar en tugga av äpplet som vi kan uppleva det.

När du befinner dig i ett tillstånd av flow upplever du livet. Du är i perfekt harmoni och samklang med livet självt. I upplevelsen finns inget motstånd eller värderingar.

Flow är nu

I ett flow-tillstånd upplever du livet just nu.

Oftast är vi så upptagna att tänka på det förflutna eller morgondagen att vi missar det enda ögonblick vi kan uppleva – nuet.

Det finns tillfällen när vår hjärna inte processar tiden mentalt och det är bland annat när vi upplever klarhet, mental tomhet, ögonblicklig fara och vid nya upplevelser. Vid dessa tillfällen får vi också ett mer centrerat medvetande. -Vi upplever att tiden står still.

Flow är närvaro

I närvaro är allt som det ska vara.

Som tidigare nämnts kan inga rädslor existera i fullständig närvaro. Just i det ögonblicket som du hoppar undan för ett framrusande tåg är du i fullständig närvaro. Det är först efteråt när du börjar tänka på vad som kunde ha hänt som du känner dig rädd.

När vi blir helt uppslukade av nuet och ger oss hän i görandet, liksom i varandet, uppstår en mental tomhet, där inga problem eller rädslor kan förekomma.

Flow är en del av dig

Den inre och yttre verkligheten är två sidor av samma mynt.

Precis som du är del av en relation är du också en del av den verklighet du upplever. Du kan aldrig plocka bort dig själv ur den ekvationen. Vi lever våra liv inifrån och ut.

Du ÄR det du känner och upplever. Du är frisk när du känner dig frisk. Du är rik när du känner dig rik.

Flow är energi

Allt som finns är energi.

I ett tillstånd av flow är vi mitt i stormens öga, där det är stilla, där vårt medvetande är centrerat, i total närvaro och där tiden upphört att existera.

Medvetenheten är den fundamentala byggstenen i Universum, inte materien.

Flow är livskraft

Flow är naturlig livsglädje och skaparkraft.

Barn hamnar lätt i ett tillstånd av flow. Barn följer det naturliga flödet och den inre drivkraften för att utvecklas. Det finns inget barn som nöjer sig med att bara krypa. Däremot kan vi vuxna nöja oss och stanna upp det naturliga flödet av utveckling.

Det är lättare att hamna i flow när vi är kreativa, när vi inte är uppe i huvudet.

Flow är rörelse.

Flow är expansion och växande.

Allt liv är synonymt med rörelse. Vatten som flyter är friskt medan vatten som blir stillastående snart blir ohälsosamt, “vattnet blir dött”.

Ambres chakraflödesmassage
Chakraflödesmassage påverkar de vitala flödena i kroppen och frigör blockeringar i kroppen.

Flow är medvetenhet

Flow-medvetenheten ligger utanför rummet och tiden.

För att de fyra dimensionerna ska existera måste det finnas en observatör, som skapar ytan, sträckan, rummet och tiden. Vi bär rummet och tiden med oss likt sköldpaddan bär sitt hus men det icke-fysiska, medvetenheten, ligger utanför tiden och rummet. Detta har vi oftast svårt att förstå men vi behöver inte begripa allt. Det räcker med att vi är ödmjuka för att verkligheten är mer komplex än vad vi med vår logik kan förstå.

Det verkar faktiskt som om varje ögonblick av våra liv påverkar alla andra ögonblick, både framåt och bakåt i tiden.


Är du intresserad av att veta mer om tid?

På kvantnivå finns ingen framtid eller dåtid. Att vi ser tiden som linjär är för att vår hjärna är skapad så, säger Carlo Rovelli, en italiensk fysiker med loopkvantgravitation som specialområde. Han har skrivit boken Om tiden inte finns

“Begreppet “nu” gäller inte, i vårt vidsträckta universum finns inget som vi på sakliga grunder kan kalla nu. Det substrat som styr tidsflödena är ingen oberoende storhet utan koppling till de övriga storheter som gestaltar världen. Det är en aspekt av ett dynamiskt fält. Detta fält hoppar, fluktuerar och intar en bestämd position enbart när det växelverkar med något och går inte att definiera under en viss minsta nivå.” 


Sammanfattning

Att leva sitt liv utifrån ett flow innebär att du följer med i livets alla växlingar och låter livet självt visa dig vägen.

När du surfar på vågorna är det vågorna som tar dig framåt. Det är havets vågor som gör jobbet. Din uppgift är att hålla balansen och följa med. Lycka till!