Sjunde chakrat

För dig som vill veta mer om kronchakrat och dess betydelse.

Kronchakra eller hjässchakra

.

Placering

Kronchakrat ligger förankrat på hjässan, mellan de båda hjärnhalvorna. Kronchakrat är den positiva polären i kroppen som drar in högfrekvent energi, som fördelas vidare i chakrasystemet.

All rörelse är beroende av att det finns en plus- och minuspol. Vi människor, liksom jorden, har två motsatta poler.

Medvetande

Medvetandet genomsyrar alla våra chakran men representeras av kronchakrat.

Funktion och egenskaper

Det sjunde chakrat tar oss bortom det vi kan se och ta på och vi börjar vända blicken inåt. När medvetandet vänder sig mot sig själv börjar processen att genomskåda verklighetens och jagets innersta natur.

  • Vem är det som uppfattar världen?
  • Vad kommer tanken ifrån?
  • Vad är sinnet?
  • Vad är medvetande?
  • Kan ett medvetande dö?
  • Hur skapas verkligheten?

När vi når kronchakrats vidsträckta spektrum befinner vi oss i det universella medvetandets oändlighet och här upplöses den fysiska världens begränsningar. Här finns stillheten bortom världens brus.

Chakrats färg

Den ljusvioletta färgen representerar kronchakrat. Denna färg har en hög frekvens.

Vid obalans

När kronchakrat är i obalans känner vi oss avskurna från vår egen andlighet. Vi kan uppleva att livet känns tomt och meningslöst. Livet blir platt när det enbart handlar om yta, överlevnad och materiella ting. Livet kan upplevas som en kamp.

Genom kronchakrat kan vi få många idéer men för att de ska kunna manifesteras måste inspirationen flöda nedåt och manifesteras av de nedre chakrana. Om ditt kronchakra är överaktivt kanske du har massor av idéer som far runt i huvudet men det händer inget konkret.

Om kronchakrat öppnas för mycket kan du bli obalanserad och tappa fotfästet. Ett bra sätt att grunda sig är att gå ut i naturen, röra på sig, känna doften av skog eller hav, stilla tankarna och vara närvarande i din kropp och i det du gör.

Kommunicera med andevärlden.

Öppna din andliga kanal

Kronchakrat är mottagare av den kosmiska energin. Men kanalen är inte enkelriktad. Energin går i båda riktningar.

Tankar är energi som innehåller information. Energin går dit tanken är. När du tänker på någon avliden släkting “ringer du upp”. Bli inte förvånad om du får svar. Hur sker kommunikationen? Genom dig och dina sinnen. Det kan vara tankar och ord som flyger förbi i ditt huvud, bildsekvenser eller så kanske du känner en doft, en smekning mot din kind.

Dina tvivel på att det inte går eller att du inte kan gör kanalen svag medan din tillit och din förmåga att lyssna gör den stark. Ju mer du lyssnar, desto mer kommer du att få höra.