Fjärde chakrat

För dig som vill veta mer om hjärtchakrat och dess betydelse.

Hjärtchakrat

.

Placering

Hjärtchakrats placering är i mitten av bröstet och är förankrat till hjärtat, där vår själs energi finns lagrad i hjärtats vänstra kammare.

Luftelement

Hjärtchakrats energi är baserat på luftelementet.

Funktion och egenskaper

Hjärtchakrat har betydelse för förmågan att älska och känna medkänsla, både för sig själv och andra. Vi älskar och låter oss bli älskade.

När detta chakra är i balans är vi känslomässigt intelligenta och tar inte allt personligt och överreagerar inte. Vi kan uttrycka våra känslor och är hjälpsamma på ett sunt sätt, dvs vi har inga behov av att stå på en piedestal av godhet. Vi vet vårt värde och låter oss heller inte bli utnyttjade. Vi skapar gemytlighet, glädje och trivsel runt omkring oss.

Chakrats färg

Den gröna färgen representerar hjärtchakrat. Detta chakra är också förknippat med ljusrosa men rosa finns inte i regnbågsspektrat.

Vid obalans

När hjärtchakrat är i obalans kan vi ha låg självkänsla och om hjärtchakrat är blockerat kan vi uppfattas som okänsliga. Vi kan ha svårt att utveckla nära och kärleksfulla relationer.

Om hjärtchakrat snurrar för fort eller är alltför öppet kan vi lätt absorbera känslor utifrån som gör oss helt utmattade eller olyckliga. Vi blir lätt indragna i andras känslomässiga drama eller kanske blir vi själva alltför känslomässigt utagerande.

Fysiska sjukdomar

När hjärtchakrat är i obalans kan det leda till svåra och allvarliga sjukdomar som innefattar hjärtat, andning- och cirkulationsproblem, blodtryck och lungor.

Balansera hjärtchakrat.

Tre tips som stärker hjärtchakrat

All form av konditionsträning är bra för både hjärta och lungor. Träna gärna ute i naturen, då den gröna färgen harmonierar med hjärtchakrat.

Sträck på dig. I mitten av bröstkorgen, vid hjärtchakrat, sitter vår “gladpunkt”. När vi lyfter fram den mot världen är det lättare att känna tillförsikt och glädje och energin flödar friare. Pröva. Testa också att dra in “gladpunkten” genom att titta nedåt i marken, kröka ryggen och dra fram axlarna. Hur känns det? Var det någon skillnad i din upplevelse?

Skapa en tacksamhetsbok där du helst varje dag skriver ned allt du är tacksam över. Tankar och ord har en energi men när du skriver ned dem på ett papper blir energin mer fysisk. Underskatta inte kraften i det skrivna ordet.


Chakraflödesmassage
En skön oljemassage vars syfte är att hjälpa livsenergin att flöda fritt.