Chakrasystemet

Chakrasystemets betydelse för kropp och själ.

Chakrasystemet sammanlänkar den fysiska kroppen med energin runt omkring. Chakra är energicentra som fungerar som transformatorer mellan det fysiska och icke-fysiska; de känslomässiga, mentala och andliga skikten. När chakrana snurrar drar de energin in och ut genom kroppen och fyller dig rent bokstavligen med liv.

Chakrasystemet vitaliserar den fysiska kroppen liksom våra chakran påverkar alla aspekter i våra liv. Ett chakrasystem i balans, där energin flyter fritt, är oftast en förutsättning för att finna balans och harmoni i livet.

Chakran brukar ofta avbildas som spiraler, som också är en symbol för andlig utveckling.

Chakrasystemet består av hundratals mindre chakran över hela kroppen och sju större huvudchakra, varav två är givare och fem fördelare av energi. Kronchakrat drar ned högfrekvent kosmisk energi och baschakrat tar emot energi från planeten. Kronchakrat är den positiva polen i människokroppen och rotchakrat den negativa.

All rörelse är beroende av att det ska finnas två motpoler. Det är inte bara vi människor som har två olika poler utan även jorden har en syd- och nordpol.

Sju huvudchakra

  • Rotchakrat / Baschakrat
  • Navelchakrat / Sexualchakrat
  • Solarplexus-chakrat
  • Hjärtchakrat
  • Halschakrat
  • Pannchakrat
  • Kronchakrat / Hjässchakrat

Chakrasystemets betydelse

  • vitalisera den fysiska kroppen
  • kopplingslänk mellan olika energier
  • mottagare och sändare av information

MER OM CHAKRA

Här får du veta mer om chakrasystemet och dess viktiga betydelse för vårt välbefinnande.

Vad innebär chakrasystemet?

Chakrasystemet består av hundratals chakran i människokroppen och utgör länken mellan den fysiska kroppen och det icke-fysiska. Vi har hundratals chakran över hela kroppen, bland annat i handflatorna och på fotsulorna. När alla chakran är i balans fungerar de i perfekt samklang och människan vitaliseras och får energi via sitt chakrasystem.

Energin mellan chakrana flödar både uppåt och nedåt. Hur väl våra chakran fungerar kan påverka våra livsval, hur vi utvecklar våra idéer och gör verklighet av dem.

Sju huvudchakra

Sju huvudchakra är ihopkopplade längs en vertikal linje där de ger stöd åt varandra.

Baschakrat är den negativa polären i människokroppen och är förankrat till insidan av 3:e och 4 svanskotorna. Baschakrat tar emot energi från planeten via hälen.

Sexualchakrat är förankrat till bäckenbotten och har betydelse för fysisk njutning liksom kreativitet.

Solarplexus eller känslochakrat är förankrat till bukspottkörteln och har betydelse för vår personliga kraft, liksom den andliga aspekten.

Hjärtchakrat är förankrat till hjärtat, där vår själs energi finns bevarad i hjärtats vänstra kammare. Hjärtchakrats fokus är kärlek och medkänsla.

Halschakrat är förankrat till sköldkörteln och delvis bisköldkörtlarna. Halschakrat påverkas starkt av känslochakrat och är betydelsefullt för din sanning och kommunikation.

Pannchakrat är förankrat inom ett område som kallas den gyllene triangeln, som begränsas av främre spegeln, framsidan av hjärnbalken, hypofysen och tallkottkörteln. Pannchakrat är kopplat till intuition och om det var öppet skulle vi se det som ligger dolt, som t ex de eteriska fälten som omger människan.

Hjässchakrat ligger förankrat mellan de både hjärnhalvorna. Hjässchakrat är den positiva polären i människokroppen. Detta chakra drar ner högfrekvent kosmisk energi, som tappas vidare ner via spinalkanalen till hela chakrasystemet. Denna energi går också ut via ryggmärgen till centrala nervsystemet. Hjässchakrat förenar dig med det gudomliga och du kan känna förundran, vördnad och kanske ana ditt högre syfte i livet och upplever livet som meningsfyllt. När detta chakra är i balans känner du en djup tillit, är idérik och handlingskraftig liksom du har lätt att känna ovillkorlig kärlek och medkänsla. Du vet att det finns många vägar till sanningen, respekterar andras val och deras sanningar.

Vad är ett chakra?

Chakra är ett energicentra, likt snurrande hjul, som drar in och ut energi genom kroppen, och är betydelsefull som portal mellan de olika energierna. Chakrana kopplar ihop den fysiska kroppen med de känslomässiga, mentala och andliga skikten. Man skulle kunna jämföra ett chakra med en transformator mellan den fysiska kroppen och det icke-fysiska. När chakrana snurrar drar de energin in och ut genom kroppen.

Våra chakran påverkar alla olika aspekter av våra liv och speglar vår psykiska och fysiska hälsa, liksom de är ett verktyg för medvetandets utveckling och healing. Chakran brukar avbildas som spiraler, som också är en symbol för andlig utveckling.

Vad menas med icke-fysiskt?

Det finns mycket som är icke-fysiskt, dina tankar och känslor till exempel, men också andras.  Alla känslor eller tankar du får i huvudet behöver inte härröra från dig utan dina chakran absorberar också energi utifrån. När du t ex känner dig irriterad eller sorgsen utan att direkt veta varför kan du ha snappat upp någon annans sinnesstämning. 

Chakra i obalans

När vi förtränger känslomässiga sår eller inte vill känns vid delar av oss själva tar det mycket energi ifrån oss. Fysiskt kan det sätta sig i kroppen som t ex magsår, spänningar och smärta. På en energimässig nivå kommer våra chakran i obalans, vilket också påverkar vår sinnesstämning och energinivå. -Vi blir trötta och håglösa.

Om energin flödar jämnt mellan alla chakran känner du dig harmonisk, tillitsfull, har en mental skärpa och är intuitiv, insiktsfull och förstår ditt värde, likväl som du känner ett djupare andligt sammanhang. Du kan hantera vardagens problem och tar vara på de möjligheter som livet bjuder dig och kan skapa ett liv utifrån mening och glädje.

Dina chakran är som själens fyrtorn och när dess fönsterglas är rent kan ditt inre ljus stråla ut och du känner dig mer levande!

Ambres Chakraflödesterapi

Chakraflödesterapi

Chakraflödesterapin är flera tusen år gammal och syftar till att balansera människans chakrasystem genom olika behandlingstekniker. LÄS MER