Access Bars

Vad innebär Access Bars? Fördelar? Hitta behandlare.

Access Bars är en fantastisk behandling som genom ett lätt tryck på 32 specifika punkter på huvudet stillar tankar och reducerar stress. Dessa specifika punkter på huvudet motsvarar olika områden i hjärnan som t ex glädje, social kompetens, tillit, kreativitet, överflöd och känslan av tacksamhet.

Syftet med Access Bars är att frigöra de begränsade övertygelser, negativa tankar och mönster som har skapats i dessa områden i hjärnan.

Fördelar

Många som fått Access Bars upplever 

 • ett större lugn
 • en större lätthet
 • mer lust och glädje
 • bättre sömnkvalitet
 • en större närvaro
 • större kreativitet
 • ökad självkänsla
 • förbättrad inlärningsförmåga

I sämsta fall kommer du bara att ha upplevt en skön behandling. I bästa fall kan hela ditt liv förändras.

Lugnande behandling

Access bars är en mycket avslappnande behandling som pågår under ca 60-90 minuter, medan du ligger påklädd på en brits. Redan under behandlingen är det många som upplever en större lätthet.

Det är inte ovanligt att man under en Access Bars-behandling svävar bort och befinner sig i gränslandet mellan sömn och vakenhet. Kanske bilder, tankar och ord dyker upp i huvudet men det är bara att låta allt passera.


Hur fungerar Access Bars?

Hjärnan är likt en hårddisk och precis som en dator kan den bli lite seg om det blir för mycket “bugg i systemen”. En Bars-behandling kan jämföras med att trycka på release-knappen på datorn för att få en omstart så att datorn fungerar bättre igen.

Under en Access Bars-behandling skingras den elektriska laddningen vid de specifika punkterna i hjärnan. Studier har visat att en Bars-behandling saktar ned hjärnvågorna till ett theta-tillstånd och en större närvaro, ett tillåtande tillstånd och en öppenhet kan uppnås. -Vi behöver inte reagera på autopilot på gamla begränsade och negativa mönster som inte gagnar oss.

Efter en behandling kan man se att områden i hjärnan har påverkats på samma sätt som efter en en längre tids meditation. Att tankeverksamheten saktas ned är oerhört betydelsefullt för vår hälsa. Om vi skulle översätta tankar per minut (TPM) skulle det kunna se ut ungefär så här:

 • 0-50 TPM – Vid upplever underbara känslor och kommer lättare i kontakt med vår inre visdom.
 • 50-100 TPM – Vi känner oss harmoniska och balanserade.
 • 100-200 TPM – Vi börjar känna oss stressade.
 • 200-300 TPM – Vi upplever konstant stress.
 • Över 300 TPM – Under extrem stress och mentalt utbränd.

Att tänka på

Direkt efter att du fått en Access Bars-behandling kan du känna dig lite groggy så ta det gärna lite lugnt efteråt.

Precis som vid alla energibehandlingar är det bra att dricka mycket vatten efteråt.

Access Bars har skapat en viss öppenhet och lätthet i ditt sinne. Behåll öppenheten genom att ställa öppna frågor till dig själv i din vardag. -Hur kan det bli bättre än så här!?

Svaren på dina frågor kan komma på många olika sätt. Var uppmärksam!

Undvik ledande frågor och frågeställningar som begränsar svaren och gör att ditt liv går i cirklar.

Vanor, mönster och rutiner både innesluter och utesluter. Livet blir snävt. Försök att bryt dina rutiner så ofta du kan så att nya möjligheter kan komma in i ditt liv.

Boka Access Bars

Ta kontakt och boka tid för Access Bars.

Tankar är energi

Det undermedvetna ligger som ett eteriskt energifält direkt vid huden och även tankar är energi. Visste du t ex att man håller på att utveckla teknik så att man kan skriva på datorn bara genom att tänka på orden. Detta fungerar genom att tankar är energi och dessa signaler kan både tolkas och spåras av en mottagare.

Alla tankar existerar som ett kraftfält utanför kroppen och tankarnas energi är magnetiska. -Är din tankekraft till din fördel eller nackdel?

Access Bars har hjälpt tusentals människor att förändra och förbättra flertalet aspekter av sina liv, som t ex att få förbättrad sömn, inkomst, relationer och hälsa samt reducerat stress, oro och ångest.